Menu

Anyakönyvi kivonatok kiállítása

Kérelemre a születésekről, házasságkötésekről és halálesetekről anyakönyvi kivonat állítható ki.

A hatáskör címzettje:

Anyakönyvvezetők.

Anyakönyvi kivonat igénylése:

Az anyakönyvi kivonat bármelyik anyakönyvi hivatalban igényelhető.

A kivonat kérhető személyesen, illetve postai úton is. Mindkét esetben fontos, hogy a kérelmező megadja a születés, házasságkötés vagy haláleset pontos dátumát, illetve a hozzá kapcsolódó személyi adatokat.

Az anyakönyvi kivonatok kiállítási határideje 8 nap.

Ügyintézéshez szükséges mellékletek:

  • a kérelmező személyazonosító okmánya és lakcímkártyája,
  •  amennyiben meghatalmazott jár el, úgy meghatalmazás is szükséges.

Eljárási illeték:

Az anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes.

Vonatkozó jogszabályok:

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Korm. rend

Jogorvoslati eljárás:

Az ügy érdemében hozott határozat és az önállóan fellebbezhető végzések ellen a döntés kézhezvételét követő naptól számított 15 naptári napon belül lehet fellebbezni. A fellebbezést az elsőfokú döntést hozó hatóságnál kell benyújtani. A fellebbezést – ha az elsőfokú hatóság a döntését saját hatáskörben nem vizsgálja felül – Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el.

Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008

footer