Menu

Állatok védelme

Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.

Az állatvédelmi, állattartási szabályok megsértése esetén az állattartó az állatok védelme érdekében meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására (2-8 évre eltiltható az állattartástól) kötelezhető. Vele szemben állatvédelmi bírság szabható ki, továbbá állatvédelmi képzésen való részvételre, rendszeres jelentéstételre, valamint az érintett állat vonatkozásában tartási gyakorlattal rendelkező személy igénybevételére is lehet kötelezni.

A hatáskör címzettje:

A jegyző.

Jogsértés elkövetése miatt bejelentést bárki tehet, ugyanakkor az eljárás kizárólag hivatalból indítható, amely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha azt természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.

A Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez címzett bejelentésnek tartalmaznia kell:

  • az állattartás helyét
  • az állattartó nevét, elérhetőségét,
  • az állattartás körülményeinek leírását,
  • amennyiben rendelkezésre áll, tanúk megnevezése, egyéb bizonyíték csatolása (pl.: fotó),
  • a bejelentő személyes adatait, telefonos elérhetőségét, elektronikus levélcímét.

Ügyintézéshez szükséges mellékletek:

Nincsenek mellékletek.

Ügyintézési határidő:

60 nap

Eljárást megindító irat benyújtásának módja: Írásban

Eljárási költség: Nincs

Jogorvoslati eljárás:

Az állatvédelmi hatóság által hozott döntés ellen fellebbezésnek nincs helye.

Vonatkozó jogszabályok:

  • Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
  • Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Kormány rendelet
  • A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat-és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII.31.) Kormány rendelet

Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008