Menu

Adó- és értékbizonyítvány

A jegyző külön jogszabály rendelkezése alapján, az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére kiállítja, illetőleg megküldi az adó- és értékbizonyítványt.

A kérelemhez, – mely honlapunkról letölthető – csatolni kell:

  • az ingatlan, valamint a kérelmező pontos adatait,
  • az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját,
  • az ingatlan adás-vételi szerződésének eredeti, hiteles példányát,
  • nem személyes eljárás esetén meghatalmazást,
  • az eljárási illeték megfizetését igazoló dokumentum másolatát (csekk, átutalási bizonylat).

Az eljárási illeték összege, ingatlanonként 4.000 Ft

A bírósági végrehajtáshoz, valamint a hagyatéki, és  a gyámhatósági eljáráshoz szükséges adó- és értékbizonyítvány kiállítása illetékmentes.

 

Vonatkozó jogszabályok:

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (2) bekezdés d) pont

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés; 33. § (2) bekezdés 2., 4., 6. 7., pont; 101. §; XIX. Melléklet;

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (2) bekezdés;

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés b) pont; 83. §, (8) bekezdés; 99. § (1) bekezdés; 107. § (2) bekezdés.

Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008

footer