Menu

Szociális

Közgyógyellátás

Ki jogosult Közgyógyellátásra?

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. §-a szabályozza a közgyógyellátásra való jogosultságot. Fenti jogszabályhely (1) bekezdése szerint alanyi jogon jogosult közgyógyellátásra:

 • az átmeneti gondozásban részesülő, és a nevelésbe vett kiskorú;
 • az aktív korúak ellátására jogosult egészségkárosodott személy;
 • a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott;
 • a központi szociális segélyben részesülő;
 • a rokkantsági járadékos;
 • az, aki
  • rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 30%-os mértéket,
  • az Mmtv. 30. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontjának vagy 32. § (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásával rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult,
  • az Mmtv. 31. §-ának alkalmazásával öregségi nyugdíjban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy
  • öregségi nyugdíjban részesül, és a nyugdíjra való jogosultságának megállapítását megelőző napon a ga) vagy gb) alpont hatálya alá tartozott;
 • h) az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül.

Normatív jogcímen jogosult közgyógyellátásra az a személy, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-át meghaladja (2 850 Ft/hó), feltéve hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (28.500 Ft/hó), egyedül élő esetén 150%-át (42.750 Ft/hó). Ezt a támogatást a Kormányhivatal állapítja meg.

A közgyógyellátás a pénzbeli támogatáson túl, egyéb szolgáltatásokra is jogosít (pl. gyógyfürdő kedvezményes látogatása, gyógyászati segédeszközök kedvezményes megvásárlása, orvosi kezelések ingyenes igénybevétele).

Palota gyógyszertámogatás

A Palota gyógyszertámogatás Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata által nyújtott támogatás.

A támogatás igénybevételének lehetőséget Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendeletének 7. §-a szabályozza.

A támogatás feltétele, hogy a fenti jogszabály 2. §-a szerint, a kérelmező Budapest Főváros XV. kerületében bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen is itt lakó személy legyen. Fontos, hogy a kérelem benyújtója közgyógyellátási jogosultsággal ne rendelkezzen, valamint hogy a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége legalább 2.000 Ft, és az egy főre jutó havi jövedelem összege ne haladja meg

 • családban élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át (99.750 Ft/hó),
 • egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át. (142.500 Ft/hó)

Fontos tehát, hogy vagy, közgyógyellátással vagy, Palota gyógyszertámogatással rendelkezhet a kérelmező. Kettős ellátás nem lehetséges!

Az Önkormányzat által nyújtható Palota gyógyszertámogatás 1 évre megállapított rendszeres pénzbeli ellátás.

Vissza a főoldalra

 • Polgármester

 • jegyzo

 • periszkóp palotán

 • intelligens Panaszbejelentő Rendszer

  BPXV Intelligens Panaszbejelentő Rendszer

 • add a kezed

  slidekisebb-350x180

 • Minden, ami a XV. kerületben történik. Kattanjon rá!

  A lakosság és az ügyfelek számára ingyenesen hívható önkormányzati telefonszám, amelyen a telefonáló a kerület életéhez kapcsolódó észrevételei, kérdései, konkrét ügyben felmerült gondjai megoldását kérheti.

  A felvetéseket a munkatársunk fogadja, munkaidőn túl üzenetrögzítőre vesszük, majd a tett intézkedésekről a bejelentőt tájékoztatjuk. A szükséges teendők megtételéről az önkormányzat és hivatala gondoskodik.

  06 80 203 804

  Felnőtt ügyeleti ellátás >>
  1157 Budapest,
  Zsókavár u. 42-44.
  Telefon: +36 1 307 2222

  Fogorvosi ügyelet >>
  1088 Budapest,
  Szentkirályi utca 40.
  Telefon: +36 1 317 6600

  Gyermek ügyeleti ellátás >>
  1096 Budapest, Üllői út 86.
  Telefon: +36 1 264 3314,
  +36 1 264 7481

  Észak-pesti ügyeletes gyógyszertárak

  Szent Palota Gyógyszertár
  1151 Budapest,
  Fő út 82. fsz. 3.
  Telefon: 631-7407

  Nyitvatartás:
  minden nap 0-24 óráig

  Mária Gyógyszertár
  1139 Budapest,
  Lehel út 74-76.

  Nyitvatartás:
  hétfő-péntek: 8.00 - 20.00
  szombat: 8.00 - 13.00

  Állandó ügyelet a nyitvatartási időn túl.
  Telefon: +36 1 320 8006

  Aranyhorgony Gyógyszertár
  1048 Budapest,
  Pozsonyi út 19.

  Nyitvatartás:
  hétfő - péntek: 8.00 - 20.00
  szombat - vasárnap: 8.00 - 13.00

  Állandó ügyelet a nyitvatartási időn túl.
  Telefon: +36 1 379 3008

  Kulcs Patika Asia Center
  1152 Budapest,
  Szentmihályi út 167-169.

  Nyitvatartás:
  minden nap 0-24 óráig
  Telefon: +36 1 688 9088 

  NON-STOP Gyógyszertár
  1158 Budapest,
  Drégelyvár utca 40.

  Nyitvatartás:
  minden nap 0-24 óráig
  Telefon: +36 30 260 5757

   

  A XV. kerület Önkormányzata számára fontos az itt lakók véleménye. Kérjük, javaslataival segítsen Ön is jobbá tenni az alábbi fejlesztési elképzeléseket!

  Településbiztonsági stratégia

   

  Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008