Menu

Városüzemeltetési Osztály

Cím:
1153 Budapest, Bocskai utca 1–3
Telefon: + 36 1 305-3193
Fax: + 36 1 305-3198
Email: varosgazdalkodas@bpxv.hu
Vezető: Gál Gyöngyi osztályvezető
Osztályügyintéző: Handel Klára

A Városüzemeltetési Osztály feladatkörei:

 1. A Képviselő-testület által jóváhagyott beruházási, fejlesztési feladatok végrehajtása, valamint az ezekkel összefüggő műszaki ellenőri, koordinációs teendők ellátása.

Közmű és közvilágítási hálózatok terén, szükség szerint részt vesz az engedélyeztetési eljárásokban.

 1. Önkormányzati pályázatok, programok bonyolítása
 • Társasházak felújítási pályázata
 • Járda felújítási pályázat
 • Érték- és örökségvédelmi pályázat
 • Lakás biztonság növelésre pályázat
 • Passzív zajvédelmi pályázat
 • „Tiszta porta” pályázat
 • Tisztasági hónap
 • „Miénk a tér” program

      A pályázatok, programok kiírására az Önkormányzat által elfogadott éves költségvetés függvényében kerülhet sor. Az aktuális          felhívásokról, lehetőségekről a ’Pályázatok menüben’ tájékozódhat. 

 1. A kerület üzemeltetési, fenntartási feladatainak ellátása
 • Parkok, fasorok, zöldfelületek fenntartásának ellenőrzése
 • Fagallyazási kérelmek bonyolítása
 • Helyi közutak, parkolók és járdák fenntartása, üzemeltetése
 • Közterületi elhagyott hulladék gyűjtése, szállítása
 • Szelektív hulladék gyűjtésében, szállításában való közreműködés
 • Közterületi kárrendezési ügyek bonyolítása
 • Közterület-használati engedélyek bonyolítása
 • Közterületi fejlesztések kapcsán játszóterek, közterületi sporteszközök kialakítása, fenntartása
 • Közútkezelői feladatok kapcsán engedélyek kiadása (burkolatbontási engedély)

Egyes üzemeltetési, fenntartási feladatok végrehajtása az Önkormányzat által létrehozott Répszolg Nonprofit Kft. közreműködésével valósul meg.

Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008

footer