Menu

Városgazdálkodási Főosztály

Cím:
1153 Budapest, Bocskai utca 1–3 A. epület 2. emelet 203.
Telefon: + 36 1 305-3193
Fax: + 36 1 305-3198
Email: varosgazdalkodas@bpxv.hu
Vezető: Benedekné Bagyinszki Márta főosztályvezető
Osztályügyintéző: Handel Klára

 

A főosztály legfőbb feladatai:

A főosztály szakmailag előkészíti a főosztály feladatkörével összefüggő, a polgármester vagy a jegyző által rábízott Képviselő-testület rendeleteinek tervezetét, testületi előterjesztéseket, beszámolókat, tájékoztatókat, határozati javaslatokat, valamint szervezi azok végrehajtását és részt vesz azok ellenőrzésében.

A főosztály, a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó feladatokkal kapcsolatban, döntésre előkészíti a főosztály feladatkörével összefüggő, a polgármester vagy a jegyző által rábízott önkormányzati-, önkormányzati hatósági ügyeket, végrehajtja és közreműködik a főosztály feladatkörével összefüggő, önkormányzati döntések végrehajtásában.

A polgármester és a jegyző útján segíti az önkormányzati feladatok ellátását, ehhez információkat, adatokat szolgáltat, szakmai véleményt ad.

A főosztály közreműködik az önkormányzat működésével összefüggő, valamint a jegyző hatáskörébe utalt államigazgatási feladat és hatáskörének ellátásában.

A főosztályvezető részt vesz valamennyi képviselő-testületi ülésen, szükség szerint a bizottságok ülésein.

A főosztályvezető részt vesz a főosztály feladatkörét érintő lakossági tájékoztatókon, a civil szervezetek által szervezett fórumokon.

Ellenőrzi és felügyeli a Képviselő-testület által elfogadott költségvetésben a főosztály hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtását. A kiemelt projektek előkészítésében részt vesz, koordinálja azok végrehajtását.

Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008

footer