Menu

Rendészeti Osztály

Cím:
1152 Budapest, Illyés Gyula utca 28.
Telefon: +36 1 305 3230 (ügyfélfogadási időben)
+36 1 305 3226
+36 1 305 3147 (ügyfélfogadási időn kívül)
Fax: +36 1 305 3227
Email: hatosagifoosztaly@bpxv.hu
Vezető: Horváth Attila osztályvezető

 Közterület-felügyeleti Csoport feladatai

 • a közterületek rendjének felügyelete,
 • a közlekedésrendészeti feladatok ellátása,
 • útfelügyelői feladatok ellátása,
 • természetvédelmi feladatok ellátása.
 • állategészségügyi feladatok ellátása, (kóbor-, elhullott állatokkal kapcsolatos tevékenység),
 • közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetése folyamatos (megszakítás nélküli) munkarendben.

 Közterület-felügyeleti feladatok ellátása az Ügyfélszolgálaton

 • helyszíni bírsággal,
 • üzemképtelen gépjárművek elszállításával,
 • közterület használatával kapcsolatos ügyintézés,
 • lakossági bejelentések fogadása (köztisztasággal, állatvédelemmel, engedély nélküli árusítással kapcsolatban)

 Rendészeti ügyintézői feladatok

 • az osztály feladatkörébe tartozó szabálysértési, közigazgatási és önkormányzati hatósági ügyek intézése az eljárást megalapozó közterület-felügyeleti intézkedés, illetve bejelentést követően,
 • a közterület-felügyelők által kiszabott helyszíni bírságok adatainak rögzítése a szolgálati munkát támogató számítógépes nyilvántartási rendszerben, továbbá a szabálysértési nyilvántartó rendszerben,
 • iratkezelési, postázási, elektronikus ügyfeldolgozó feladatok ellátása,
 • ügyfeldolgozási és egyéb statisztikai adatok kezelése,
 • a térfigyelő kamerák működtetésével kapcsolatos adatvédelmi feladatok ellátása,
 • közreműködés az osztállyal kapcsolatos osztályügyintézői feladatok ellátásában.

 A Segédfelügyelői Csoport feladatai

 • az önkormányzati rendészeti szerv, illetve a rendészeti feladatokat ellátó személy feladatkörét érintően az állampolgárok tájékoztatása,
 • a rendészeti feladatokat ellátó személy intézkedéseivel, jelentéstételi kötelezettségével kapcsolatos jegyzőkönyvek és más iratok előkészítése,
 • a védett vagyon őrzésével összefüggésben épület vagy építmény lezárása,
 • dolog ideiglenes elvétele esetén az elvett dolog őrzése és szállítása,
 • rendészeti feladatokat ellátó személy intézkedése folytán megsérült személynek történő segítségnyújtás,
 • rendészeti feladatokat ellátó személy intézkedésével kapcsolatos értesítési kötelezettség teljesítése, a helyszín biztosítása,
 • a rendészeti feladatokat ellátó személy utasításainak teljesítése,
 • közreműködik a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartásával kapcsolatos intézkedések megtételében,
 • közreműködik a térfigyelő kamerarendszer működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában.

Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008