Menu

Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály

Cím:
1153 Budapest, Bocskai utca 1–3. fszt. 15.
Telefon: +36 1 305 3185
Fax: +36 1 305 3135
Email: intezmenyfelugyelet@bpxv.hu
Vezető: Reiszné Naszádi Magdolna főosztályvezető
Osztályügyintéző: Kiss-Krómer Csilla

 • az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények létesítésével, gazdálkodási jogkörével, átszervezésével, megszüntetésével, tevékenységi körének módosításával kapcsolatos dokumentumok előkészítése,
 • az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények tekintetében szakmai, törvényességi felügyelet ellátása,
 • az ágazat intézményei költségvetésének megtervezésében való részvétel, a normatív állami támogatás igénylésével, elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása,
 • a közneveléssel, közművelődéssel és sporttal kapcsolatos önkormányzati rendeletek és egyéb szabályzók előkészítése, és az abban foglaltak végrehajtása,
 • az ágazati koncepciók és intézkedési tervek elkészítése, és az abból adódó feladatokat teljesítése,
 • az ágazatot érintő pályázati kiírásokat figyelemmel kísérése és koordinálása, az önkormányzat által működtetett pályázati rendszerek lebonyolítása,
 • a köznevelési, közművelődési és sport megállapodások, szerződések előkészítése, gondozása,
 • az intézményekkel kapcsolatos adatnyilvántartás és szolgáltatás ellátása, az ágazat ellátásban érdekelt szervezetekkel, intézményekkel, a Budapest XV. Tankerülettel együttműködik,
 • óvodai neveléssel kapcsolatos II. fokú hatósági feladatok ellátása.

Az osztályhoz tartozó, felügyelt intézmények:

 • óvodák,
 • kulturális és sportintézmények,
 • Gazdasági és Működtetési Központ (GMK)

A Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály szervezeti egységeként előkészítjük az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásával kapcsolatos bérbeadói, illetve tulajdonosi döntéseket. Ellátjuk a döntések végrehajtásával összefüggő feladatokat. Munkánk során elengedhetetlen a közvetlen kapcsolat a kerületi lakosokkal, a Társasházi Képviselőkkel, a Palota Holding Zrt.-vel és számtalan más szervezettel. A nehézségek és a korlátozott lehetőségek ellenére igyekszünk a – polgárokat leginkább érintő – lakhatási gondokat megoldani, illetve enyhíteni.

Feladatok:

 • méltányossági kérelmekkel kapcsolatos bizottsági előterjesztések elkészítése,
 • az önkormányzatot megillető bérlőkijelölési jog gyakorlásával kapcsolatos előterjesztések elkészítése,
 • bérlakások, szobabérlemények bérbeadásával, a bérleti jogviszony létesítésével, módosulásával, valamint megszűnésével kapcsolatos feladatok ellátása, a döntések előkészítése,
 • lakásgazdálkodási-és közérdekű célok megvalósítása, pályázaton kívüli bérbeadás
 • a szociális, költségelvű, piaci lakáspályázatok tekintetében pályázatok előkészítése, lebonyolítása,
 • az önkormányzati bérlakásban élők lakbértámogatásával tájékoztatása adása (Palota rendkívüli települési támogatás),
 • nyugdíjasházi bérleményekkel kapcsolatos ügyintézése,
 • a bérlakásokkal, szobabérleményekkel kapcsolatos lakossági bejelentések kivizsgálása, gondoskodás a szükséges intézkedések megtételéről,
 • ágazati statisztikák készítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások jelentések elkészítése.
 • a térinformatikai rendszerhez tartozó alrendszer (vagyonkataszter) működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása,
 • a tevékenységi körbe tartozó önkormányzati rendelettervezetek, koncepciók elkészítése, az érdekvédelmi szervezetek véleményének kikérése,
 • az osztály tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás,
 • az osztály tevékenységi körébe tartozó lakossági bejelentések kivizsgálása, gondoskodás a szükséges intézkedések megtételéről,
 • az osztály tevékenységi körébe tartozó pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, közreműködés a pályázatok elkészítésében, végrehajtásában,
 • az osztály tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a képviselő-testületi, bizottsági döntések végrehajtása,
 • szoros együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok körében a Hivatal más osztályaival – legfőképpen a Főosztállyal.

Feladatok:

A Szociális és Egészségügyi Osztály elsősorban a szociális és gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátásokat biztosítja az állampolgárok részére. Ezen felül ellátja a szociális és az egészségügyi igazgatással kapcsolatos feladatokat, valamint szakmai felügyeletet gyakorol a szociális és egészségügyi intézmények felett.
Az osztály csoportokra tagozódik, a XV. kerületben lakóhellyel rendelkező lakosok ügyeinek intézésével kapcsolatos feladatait az alábbi bontásban látja el:

Család- és Gyermekvédelmi Csoport I. – II.

Feladata:

Intézményi referensek:

Feladata:

Az osztályhoz tartozó, felügyelt intézmények:

Egészségügyi intézmények:

Felnőtt háziorvosi rendelők,
Felnőtt fogorvosi rendelők,
Gyermek háziorvosi rendelők,
Gyermek fogorvosi rendelők,
Fogszabályozás szakrendelés,
Szakrendelő,
Gyógyszertárak,
Védőnők

Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)
Egyesített Bölcsődék

Helyszíni szemlét (környezettanulmányt) végez a Polgármesteri Hivatal szociális, gyermekvédelmi, köznevelési ügyeiben, az Önkormányzat lakásügyeivel, vagyonával összefüggő ügyekben (lakásbérlet, lakáspályázat, lakáscsere elő-, utóellenőrzése, önkényes lakásfoglalás), a Polgármesteri Hivatalba érkező belföldi jogsegélykérésekre, illetve külső megkeresésekre.

Félfogadás
hétfő 13 00 – 18 00
szerda 8 00 – 16 30
péntek 8 00 – 11 30

Ügyfélszolgálat:

hétfő: 8 00 – 18 00
kedd: 8 00 – 16 30
szerda: 8 00 – 16 30
csütörtök: 8 00 – 16 30
péntek: 8 00 – 12 30
Ügytípusok
Bérleti jogviszony megszüntetése közös megegyezéssel – másik lakás bérbeadásával Bérleti jogviszony megszüntetése közös megegyezéssel – pénzbeli térítés ellenében Helyi támogatás Köztemetés Bérlő nevében történő változás bejelentése Önkormányzati tulajdonú bérlakás bérleti jogviszonyának folytatása a bérlő halála esetén Önkormányzati tulajdonú bérlakás csatolása Önkormányzati tulajdonú bérlakás bérleti jogának cseréje Önkormányzati tulajdonú bérlakás ismételt bérbeadása (hosszabbítás) Önkormányzati tulajdonú bérlakás lakásbérleti jogviszony rendezése Önkormányzati tulajdonú bérlakás megvásárlása Önkormányzati tulajdonú bérlakásba történő befogadás Önkormányzati tulajdonú bérlakásban bérlőtársi jogviszonyban történő változások Palota adósságcsökkentési támogatás Palota ápolási támogatás Palota biztonsági berendezés támogatás Palota egészségügyi támogatás Palota gyermekétkeztetési kedvezmény Palota gyógyszertámogatás Palota iskolakezdési támogatás Palota karácsonyi támogatás Palota lakhatási támogatás Palota rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Palota rendkívüli települési támogatás Palota szociális kamatmentes kölcsön Palota temetési támogatás Palota utazási bérlettámogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény START plusz XV. kiegészítő befizetés Önkormányzati tulajdonú bérlakásban székhely/telephely létesítése Újszülöttek támogatása

Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008

footer

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás