Menu

Minőségügyi vezető

Cím:
1153 Budapest, Bocskai utca 1–3. B. épület II. emelet 216.
Telefon: +36 1 305 3296
Vezető: Tiszai Árpád költségvetési ügyintéző
  • ellátja a minőségirányítással kapcsolatos vezetői feladatokat:
  • a Hivatal minőségirányítási rendszerének megvalósításában és működtetésében a jegyző képviselőjeként jár el, e feladatkörében a belső szervezeti egységek vezetőivel rendszeres kapcsolatot tart fenn. A Hivatal képviselőjeként – meghatalmazással – jogosult eljárni a feladatkörébe tartozó ügyekben,
  • felelős a minőségirányítási rendszer hatékony működéséhez szükséges minőségtudatosság kialakításáért, előmozdításáért, érvényesítéséért,
  • a minőségirányítási rendszer gyakorlati működtetéséért, az előírásokban rögzített követelmények szerinti megvalósításáért, fenntartásáért,
  • belső auditorok képzéséért, létszámuk folyamatos biztosításáért, tevékenységük szakmai segítéséért,
  • a vezetőségi felülvizsgálat előkészítéséért,
  • a minőségirányítási rendszer szakmai képviseletéért
  • feladatkörét érintően előkészíti a szükséges belső utasításokat, szabályzatokat,

Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008

footer