Menu

Lakásosztály

Cím:
1156 Budapest, Száraznád utca 4-6.
Telefon: + 36 1 305 3185
Fax: + 36 1 305 3167
Email: intezmenyfelugyelet@bpxv.hu
Vezető: dr. Kovács Imre osztályvezető
Osztályügyintéző: Kiss-Krómer Csilla

A Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály szervezeti egységeként előkészítjük az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásával kapcsolatos bérbeadói, illetve tulajdonosi döntéseket. Ellátjuk a döntések végrehajtásával összefüggő feladatokat. Munkánk során elengedhetetlen a közvetlen kapcsolat a kerületi lakosokkal, a Társasházi Képviselőkkel, a Palota Holding Zrt.-vel és számtalan más szervezettel. A nehézségek és a korlátozott lehetőségek ellenére igyekszünk a – polgárokat leginkább érintő – lakhatási gondokat megoldani, illetve enyhíteni.

Feladatok:

 • méltányossági kérelmekkel kapcsolatos bizottsági előterjesztések elkészítése,
 • az önkormányzatot megillető bérlőkijelölési jog gyakorlásával kapcsolatos előterjesztések elkészítése,
 • bérlakások, szobabérlemények bérbeadásával, a bérleti jogviszony létesítésével, módosulásával, valamint megszűnésével kapcsolatos feladatok ellátása, a döntések előkészítése,
 • lakásgazdálkodási-és közérdekű célok megvalósítása, pályázaton kívüli bérbeadás
 • a szociális, költségelvű, piaci lakáspályázatok tekintetében pályázatok előkészítése, lebonyolítása,
 • az önkormányzati bérlakásban élők lakbértámogatásával tájékoztatása adása (Palota rendkívüli települési támogatás),
 • nyugdíjasházi bérleményekkel kapcsolatos ügyintézése,
 • a bérlakásokkal, szobabérleményekkel kapcsolatos lakossági bejelentések kivizsgálása, gondoskodás a szükséges intézkedések megtételéről,
 • ágazati statisztikák készítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások jelentések elkészítése.
 • a térinformatikai rendszerhez tartozó alrendszer (vagyonkataszter) működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása,
 • a tevékenységi körbe tartozó önkormányzati rendelettervezetek, koncepciók elkészítése, az érdekvédelmi szervezetek véleményének kikérése,
 • az osztály tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás,
 • az osztály tevékenységi körébe tartozó lakossági bejelentések kivizsgálása, gondoskodás a szükséges intézkedések megtételéről,
 • az osztály tevékenységi körébe tartozó pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, közreműködés a pályázatok elkészítésében, végrehajtásában,
 • az osztály tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a képviselő-testületi, bizottsági döntések végrehajtása,
 • szoros együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok körében a Hivatal más osztályaival – legfőképpen a Főosztállyal.

Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008