Menu

Lakásosztály

Cím:
1156 Budapest, Száraznád utca 4-6.
Telefon: + 36 1 305 3185
Fax: + 36 1 305 3167
Email: intezmenyfelugyelet@bpxv.hu
Vezető: dr. Kovács Imre osztályvezető
Osztályügyintéző: Kiss-Krómer Csilla
 • tulajdonosi döntések előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok,
 • a bérleti jogviszony létesítésével, módosulásával, valamint megszűnésével kapcsolatos feladatok ellátása, a döntések előkészítése,
 • bizottsági és képviselő-testületi előterjesztések készítése,
 • a szociális-, költségelvű-, piaci lakáspályázatok előkészítése, lebonyolítása, végrehajtása,
 • az önkormányzati tulajdonú lakások bérlő által kezdeményezett megvásárlásával, csatolásával, cseréjével kapcsolatos tulajdonosi döntések előkészítése,
 • székhely/telephely létesítésével, névváltozással kapcsolatos kérelmek döntés előkészítése,
 • lakásgazdálkodási-és közérdekű célok megvalósítása, pályázaton kívüli bérbeadás, méltányossági lakáskérelmekkel kapcsolatos döntések előkészítése,
 • lakáscsere kérelmek nyilvántartása, megvalósításban való közreműködés,
 • nyugdíjasházi elhelyezések ügyintézése,
 • bérlőtársi jogviszonyban történő változások döntés előkészítése,
 • lakbérfelülvizsgálatok (bérlő által kezdeményezett, önkormányzat által elrendelt) végrehajtása,
 • a bérlakásokkal, szobabérleményekkel kapcsolatos lakossági bejelentések, panaszok továbbítása a vagyonkezelő felé,
 • a tevékenységi körbe tartozó önkormányzati rendelet tervezetek, koncepciók előkészítése,
 • külföldiek ingatlanszerzésének ügyintézése,
 • szoros együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok ellátása körében a Hivatal más osztályaival és a vagyonkezelő Palota Holding Zrt-vel.

Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008

footer