Menu

Központi Iktató Csoport

Cím:
1153 Budapest, Bocskai utca 1–3. C. épület földszint 15.
Telefon: +36 1 305 3252
Email: szekely.katalin@bpxv.hu
Vezető: Székely Katalin osztályvezető
  • feladata a Hivatalba beérkező iratok nyilvántartásba vétele. Ellátja a Hivatalba érkező, valamint a hivatalból indult eljárás főszámos iktatását, az irattárban található ügyiratok szerelését és csatolását,
  • a lezárt ügyiratokat irattárba helyezés előtti ellenőrzi, majd a központi irattárban elhelyezi. A határidőbe helyezett iratokról nyilvántartást vezet,
  • elkészíti a selejtezési tervet, a selejtezhető iratokat megsemmisítésre, a nem selejtezhető iratokat levéltári átadásra előkészíti,
  • gondoskodik a kimenő küldemények postázásáról, kézbesítéséről; a visszaérkező, át nem vett küldemények nyilvántartásáról,
  • iratforgalomra vonatkozóan statisztikai adatszolgáltatást készít,
  • sokszorosítja a képviselő-testületi, valamint bizottsági anyagokat,

Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008

footer