Menu

Köznevelési, Közművelődési és Sport Osztály

Cím:
1153 Budapest, Bocskai utca 1–3
Telefon: + 36 1 305 3185
Fax: + 36 1 305 3135
Email: intezmenyfelugyelet@bpxv.hu
Vezető: Fodor Sándor osztályvezető
Osztályügyintéző: Kiss-Krómer Csilla
  • az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények létesítésével, gazdálkodási jogkörével, átszervezésével, megszüntetésével, tevékenységi körének módosításával kapcsolatos dokumentumok előkészítése,
  • az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények tekintetében szakmai, törvényességi felügyelet ellátása,
  • az ágazat intézményei költségvetésének megtervezésében való részvétel, a normatív állami támogatás igénylésével, elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása,
  • a közneveléssel, közművelődéssel és sporttal kapcsolatos önkormányzati rendeletek és egyéb szabályzók előkészítése, és az abban foglaltak végrehajtása,
  • az ágazati koncepciók és intézkedési tervek elkészítése, és az abból adódó feladatokat teljesítése,
  • az ágazatot érintő pályázati kiírásokat figyelemmel kísérése és koordinálása, az önkormányzat által működtetett pályázati rendszerek lebonyolítása,
  • a köznevelési, közművelődési és sport megállapodások, szerződések előkészítése, gondozása,
  • az intézményekkel kapcsolatos adatnyilvántartás és szolgáltatás ellátása, az ágazat ellátásban érdekelt szervezetekkel, intézményekkel, a Budapest XV. Tankerülettel együttműködik,
  • óvodai neveléssel kapcsolatos II. fokú hatósági feladatok ellátása.
Félfogadás
hétfő 13 00 – 18 00
szerda 8 00 – 16 30
péntek 8 00 – 11 30
Ügyintéző

Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008

footer