Menu

Jogi Csoport

Cím:
1153 Budapest, Bocskai utca 1–3. B. épület I. emelet
Telefon: +36 1 305 3224
Email: trinn.miklos@bpxv.hu
Vezető: dr. Trinn Miklós csoportvezető
Osztályügyintéző: Sólyomné Szegedi Erzsébet
  • az Önkormányzat és a Hivatal szerződéseinek, megállapodásainak, hivatalos okiratainak tekintetében ellátja a jogtanácsosi feladatokat, vezeti a szerződések nyilvántartását,
  • koordinálja az Önkormányzat, valamint a Hivatal közbeszerzéseit, elkészíti az éves közbeszerzési tervet.
  • ellátja az országgyűlési és helyi önkormányzati képviselői választások, valamint a nemzetiségi önkormányzati választások, az európai parlamenti választások, a népszavazás, helyi népi kezdeményezés előkészítését, lebonyolítását. Közreműködik a választási eredmények megállapításában, továbbításában,
  • ellátja az Önkormányzat és a Hivatal jogi képviseletét a bíróságok és más hatóságok előtt,
  • részvételt biztosít a jegyzői, aljegyzői félfogadáson, kivizsgálja az ott előforduló ügyeket és azokban a szükséges intézkedéseket előkészíti,
  • ellátja az önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos feladatokat (előkészítés, illetve közreműködés az előkészítésében, rendelet kihirdetése, nyilvántartási feladatok), elvégzi a rendeletek folyamatos aktualizálását a Hivatal informatikai rendszerében és gondoskodik az Önkormányzat honlapján való közzétételről,
  • előzetes és utólagos normakontrollt gyakorol a testületi és bizottsági döntések esetében,
Félfogadás
hétfő 13 00 – 18 00
szerda 8 00 – 16 30
péntek 8 00 – 11 30
Szervezeti egység

Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008