Menu

Jegyzői Iroda

Cím:
1153 Budapest, Bocskai utca 1–3. B. épület I. emelet 132.
Telefon: +36 1 305 3208
+36 1 305 3110
+36 1 305 3156
Fax: +36 1 307 4008
Email: aljegyzo@bpxv.hu
filipsz.andrea@bpxv.hu
Vezető: dr. Filipsz Andrea aljegyző
Osztályügyintéző: Egriné Zalai Anikó
Sólyomné Szegedi Erzsébet

A titkársági feladatokon túl ellátja a Hivatal alapvető működtetésével kapcsolatos tevékenységet, így az informatikai hálózat biztosítását, az egységes ügyiratkezelés irányítását, a gondnoksági feladatokat, az önkormányzati tevékenység törvényességi ellenőrzését, irányítja a Hivatal minőségirányítási rendszerét. A jegyzői munka segítése során részt vesz a jegyzői félfogadásokon, elkészíti az Önkormányzat és a Hivatal szerződéseit, illetőleg közreműködik az előkészítésükben, lebonyolítja az Önkormányzat és a Hivatal közbeszerzési eljárásait, figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat. Ellátja az Önkormányzat és a Hivatal és szervei képviseletét a bíróságok és egyéb hivatalos szervezetek előtt.

Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008

footer