Menu

Új Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) – kidolgozása folyamatban

Budapest sajátos kétszintű településrendezési tervrendszerben működik.

Fővárosi szinten, a főváros egészére vonatkozó, jelenleg hatályos tervek az alábbiak:

Budapest Főváros Településszerkezeti Terve (új TSZT), amely az 50/2015. (I.28.) Fővárosi Közgyűlési határozattal kerület elfogadásra.
Budapest Főváros Rendezési Szabályzata (FRSZ) 5/2015. (II.16.) Fővárosi Közgyűlési rendelettel került elfogadásra, és 2015. március 16-án lépett hatályba.

Az új TSZT és FRSZ-nek megfeleltetve jelenleg készül a kerület teljes területére vonatkozó új Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ).

Tájékoztató a készülő KÉSZ-ről
Partnerségi egyeztetés keretében a KÉSZ aktuálisan véleményezendő anyagai:
Jelenleg nincs véleményezendő anyag.

Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008