Menu

XV. Kerületi Bűnmegelőzési Polgárőrség

Cím: 1156 Budapest, Száraznád utca 5.
Telefon: +36 30 409 6233
E-mail: xv.ker.bp@citromail.hu
Vezető: Szűcs László

A polgárőrség feladata

A polgárőr főszabály szerint kizárólag egyesülete működési területén láthatja el tevékenységét.

A polgárőr a polgárőri szolgálat ellátása során hatósági jogkörrel nem rendelkezik, a Rendőrségről szóló törvényben meghatározott kényszerítő eszközt – főszabályként – nem alkalmazhat, valamint köteles részrehajlásmentes magatartást tanúsítani. Új szabály, hogy a polgárőr a polgárőri szolgálat ellátása során országosan egységes formaruhát visel. A formaruhán jól láthatóan fel kell tüntetni a „polgárőrség”, valamint a polgárőr egyesület működési területének megjelölését. A formaruha jellemzőit a rendészetért felelős miniszter állapítja meg. A polgárőr hatósági jellegre utaló, megtévesztésre alkalmas egyéb jelzést vagy címet, rendfokozati jelzést nem használhat.

A polgárőri szolgálat ellátása során a polgárőr köteles magánál tartani polgárőr igazolványát. Garanciális szabály, hogy ha a polgárőr közterületen lát el polgárőri szolgálatot, annak tartama alatt polgárőri igazolványát köteles a formaruhán jól látható helyen, az egyedi azonosítót tartalmazó oldalával kifelé fordítva, kitűzve viselni.

A polgárőr egyesület polgárőri szolgálat ellátása érdekében jogosult az egységes digitális rádió-távközlő rendszer használatára.

A polgárőr – a polgárőri szolgálat ellátása során – a rendőrségnél rendszeresített hatóanyag tartalmú és töltőanyag tömegű vegyi eszközt tarthat magánál, amelyet kizárólag jogos védelmi helyzetben használhat. A használata esetén kerülni kell a sérülés okozását.

A polgárőr egyesület gépjárművén a fényvisszaverődést segítő eszközökön és anyagokon kívül jelzésként kizárólag a „polgárőrség” felirat, a polgárőr egyesület működési területének megjelölése és a település címere helyezhető el. A polgárőri szolgálat ellátása során a gépjárművön figyelmeztető jelzést adó készülék – jogszabályban meghatározottak szerint – működtethető.

A polgárőr a polgárőri szolgálat ellátása során jogosult a szabálysértés, bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt a cselekmény abbahagyására felszólítani, a cselekmény folytatását megakadályozni és a bűncselekmény, valamint a tulajdon elleni szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt visszatartani. A polgárőr köteles a visszatartott személyt haladéktalanul a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény vagy a büntetőeljárásról szóló törvény szerint eljárni jogosult hatóságnak átadni, ha erre nincs módja, e szervet nyomban értesíteni.

Jogszabályi háttér:

A Polgárőrség a 2011. évi CLXV. törvény a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló törvény alapján teljesítenek szolgálatot.

Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008