Menu

Közérdekű adatok igénylése

1. Az ügymenet

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása szóban, írásban (kötetlenül, vagy a letölthető nyomtatvány használatával), elektronikus formában, az igénylő nevének és elérhetőségének feltüntetésével történhet.

Postacím:

Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal
(1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.)

Email cím: (elektronikus kérelem benyújtása esetén):  jegyzo@bpxv.hu
Fax: +36 1 307-4008

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igényekkel kapcsolatos felvilágosítás kérhető:

dr. Magasitz Erzsébet adatvédelmi referens
XV, kerületi Polgármesteri Hivatal
1153 Budapest, Bocskai u.1-3.
Jegyzői Iroda B. épület 125. szoba
Telefon:  305-3142

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény teljesítésére vonatkozó eljárás rendje.

 1. A kérelmet megvizsgáljuk arra vonatkozóan, hogy az tartalmazza –e az igénylő nevét és az elérhetőségét, ezek hiányában a kérelem elutasításra kerül.
 2. Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az igénylőt felhívjuk az igény pontosítására.
 3. A kérelmet megvizsgáljuk, hogy
  • a kért adat valóban közérdekű adatnak vagy közérdekből nyilvános adatnak minősül-e az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 3. § -a  és 26.§ -a  rendelkezései alapján
  • ki az adatkezelésért felelős személy (a jegyző, a polgármester, illetve az önkormányzati intézmény vagy cég vezetője önállóan)
  •  kell-e alkalmazni az Infotv. személyes adatokra, üzleti titokra, a döntés előkészítése során keletkezett adatokra, illetve az adatigénylés teljesítésének egyéb mérlegelési szempontjaira vonatkozó rendelkezéseit.
 4. Ha az adatigénylés nem egyértelmű , az igénylőt felhívjuk az igény pontosítására.
 5. Az adatigénylésre a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 15 napon belül

– az igény teljesítésével

Amennyiben az igénylő a fenti határidőben költségtérítésre vonatkozó tájékoztatást kap, úgy köteles 30 napon belül nyilatkozni, hogy fenntartja-e az adatigénylést, illetve a megadott határidőben megfizetni a költségtérítést. Az ügyintézési határidőbe nem számít be a tájékoztatás megtételétől az adatigénylő nyilatkozata beérkezéséig tartó időtartam. Az adatszolgáltatásra csak a költségtérítés megfizetését követően kerül sor,

ha az adatigénylés teljesítése az alaptevékenység ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár,

jelentős terjedelmű adat másolása esetén, illetve

ha a költségtérítés mértéke meghaladja a külön jogszabályban meghatározott mértéket.

A költségtérítés megállapításával szemben az igénylő bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Bp., Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy annak kézhezvételétől számított 30 napon belül keresetet nyújthat be a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz.

Amennyiben az adatigénylés elutasításra kerül, az igénylő a döntéssel szemben bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Bp., Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), vagy annak kézhezvételétől számított 30 napon belül keresetet nyújthat be a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz.

adunk választ.

 1. Jelentős terjedelmű vagy nagy számú adat esetén, továbbá, ha az adatigénylés teljesítése az alaptevékenység ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár 15 napon belül értesítjük az igénylőt a határidő újabb 15 nappal történő meghosszabbításáról, ekkor az igény teljesítésére annak benyújtásától számított 30 napon belül kerül sor. Ugyanezen határidőn belül tájékoztatjuk az igénylőt az adatigénylés teljesítésének másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről is.
 2. Az adatigénylő nevére (megnevezésére) és elérhetőségére vonatkozó adatok a kérelem benyújtásától számított egy évig, vagy amennyiben a megállapított költségtérítés megfizetésére csak később került sor, úgy a költségtérítés megfizetéséig megőrizhetőek!

 

2. Statisztika

az adatigénylések elutasításáról

2013

 • az Infotv.16.§ (3) bekezdése alapján: nem történt elutasítás
 •  az Infotv. 30.§ (3) bekezdése alapján: 7 eset (részlegesen)

2014

 • az Infotv.16.§ (3) bekezdése alapján: nem került elutasításra
 • az Infotv.30.§ (3) bekezdése alapján: 2 eset

2015

 • az Infotv.16.§ (3) bekezdése alapján: nem került elutasításra
 • az Infotv.30.§ (3) bekezdése alapján: 5 eset (3 részlegesen)

2016

 • az Infotv.16.§ (3) bekezdése alapján: nem került elutasításra
 • az Infotv.30.§ (3) bekezdése alapján: 2 eset (1 részlegesen)

2017

 • az Infotv.16.§ (3) bekezdése alapján: nem került elutasításra
 • az Infotv.30.§ (3) bekezdése alapján: 9 eset (4 részlegesen)

A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Polgármesterének és Jegyzőjének a Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról a 3/2015.(VII.30.) számú együttes utasítás és a 12/2015. (VII.30.) számú együttes utasítás rendelkezik.

 

 

 • Polgármester

 • jegyzo

 • ogy képviselő

 • periszkóp palotán

 • intelligens Panaszbejelentő Rendszer

  BPXV Intelligens Panaszbejelentő Rendszer

 • add a kezed

  slidekisebb-350x180

 • Minden, ami a XV. kerületben történik. Kattanjon rá!

  A lakosság és az ügyfelek számára ingyenesen hívható önkormányzati telefonszám, amelyen a telefonáló a kerület életéhez kapcsolódó észrevételei, kérdései, konkrét ügyben felmerült gondjai megoldását kérheti.

  A felvetéseket a munkatársunk fogadja, munkaidőn túl üzenetrögzítőre vesszük, majd a tett intézkedésekről a bejelentőt tájékoztatjuk. A szükséges teendők megtételéről az önkormányzat és hivatala gondoskodik.

  06 80 203 804

  Felnőtt ügyeleti ellátás >>
  1157 Budapest,
  Zsókavár u. 42-44.
  Telefon: +36 1 307 2222

  Fogorvosi ügyelet >>
  1088 Budapest,
  Szentkirályi utca 40.
  Telefon: +36 1 317 6600

  Gyermek ügyeleti ellátás >>
  1096 Budapest, Üllői út 86.
  Telefon: +36 1 264 3314,
  +36 1 264 7481

  Észak-pesti ügyeletes gyógyszertárak

  Szent Palota Gyógyszertár
  1151 Budapest,
  Fő út 82. fsz. 3.
  Telefon: 631-7407

  Nyitvatartás:
  minden nap 0-24 óráig

  Mária Gyógyszertár
  1139 Budapest,
  Lehel út 74-76.

  Nyitvatartás:
  hétfő-péntek: 8.00 - 20.00
  szombat: 8.00 - 13.00

  Állandó ügyelet a nyitvatartási időn túl.
  Telefon: +36 1 320 8006

  Aranyhorgony Gyógyszertár
  1048 Budapest,
  Pozsonyi út 19.

  Nyitvatartás:
  hétfő - péntek: 8.00 - 20.00
  szombat - vasárnap: 8.00 - 13.00

  Állandó ügyelet a nyitvatartási időn túl.
  Telefon: +36 1 379 3008

  A XV. kerület Önkormányzata számára fontos az itt lakók véleménye. Kérjük, javaslataival segítsen Ön is jobbá tenni az alábbi fejlesztési elképzeléseket!

  Településbiztonsági stratégia

   

  Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008