2015. október 5. » Aurél Akadálymentes verzió Fórum Archívum Impresszum
 Pályázatok »
Pályázatot nyári szünidei gyermek sporttáboroztatás elősegítésére
2012. március 26. [hétfő]
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport (KKES) Bizottsága pályázatot hirdet nyári szünidei gyermek sporttáboroztatás elősegítésére.

A pályázat célja: a nyári táborok szervezésének elősegítése, hozzájárulás a táboroztatás költségeinek csökkentéséhez a programválaszték bővítéséhez.

A pályázók köre:

 • Pályázhatnak a XV. kerületi önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények.
 • A XV. kerületi önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben működő diáksport egyesületek.
 • XV. kerületi székhelyű és igazoltan a XV. kerületben tevékenykedő sportegyesületek.

Jelen pályázattal csak a 7 -16 éves korosztály részére szervezett táboroztatáshoz nyújt támogatást a KKES Bizottság.

A támogatott program megvalósulásának időszaka: pályázatot lehet benyújtani a 2012. június 15 – augusztus 31 között szervezendő sporttáborokra.

A támogatás összege: a pályázatra elkülönített támogatás keretösszege: 4 millió forint.

A pályázónak a tervezett programok költéségének 20%-ával, mint saját forrással rendelkeznie kell. A saját forrást a pályázat részletes költségvetésében szerepeltetni kell.

Támogatott táboroztatási forma: Budapesten kívül szervezett, bentlakásos, minimálisan 5 napos (4 éjszakás) olyan gyermektábor, ahol programszerűen minimálisan összesen napi 3 órában szervezett sport vagy/és túra tevékenységet folytatnak a résztvevők.

Nem nyújtható be pályázat azon táborokra, amelyeket a XV. kerületi önkormányzati fenntartású létesítményekben szerveznek.

A támogatás elbírálásánál előnyt jelent:

 • hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása
 • a minimális időtartamot meghaladó eltöltött napok száma

A pályázat kötelező tartalma:

 • Az adatlap pontos, hiánymentes kitöltése és a mellékletek benyújtása
 • A tábor részletes bemutatása (helység megnevezés, időpont, a tábor és környezetének infrastruktúrája)
 • A táborozásban résztvevők gyermekek, pedagógusok, kísérők, szülők létszáma bontásban
 • A táborozás teljes költség tervezete, a főbb költségelemek bemutatásával (utazás, étkezés, szállás, belépők, létesítménybérlés stb.)
 • A pályázati célkitűzések részletes leírása
 • az igényelt forrás és felhasználásának tételes indoklása, a program - esemény részletes költségvetése, egy főre lebontott költségek bemutatása. A rendelkezésre álló saját források, részvevőktől beszedett hozzájárulások bemutatása.
 • diáksport és sportegyesületeknél hat hónapnál nem régebbi, eredeti Fővárosi Törvényszéki kivonat a társadalmi szervezet nyilvántartási adatairól (Nem a bejegyző végzés!)

Hiányosan kitöltött adatlap esetén, illetve a kért mellékletek nélküli pályázat érvénytelen.

A pályázat közzététele: a pályázati kiírásokat megjelentetjük a kerületi önkormányzat lapjában, valamint az önkormányzat honlapján – ahol a pályázati kiírás és az adatlap letölthető.

A pályázatok benyújtása és elbírálása: a pályázatokat személyesen kell benyújtani a XV. kerületi Polgármesteri Hivatal OMIS Iroda titkárságára (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. C épület II. em. 215. szoba).

A pályázat beérkezési határideje: 2012. április 27. (péntek) 12.00 óra

A pályázatokat írásban kell benyújtani!

A határidőn túl beérkezett pályázatokat a bizottság elutasítja.

A pályázatokat a KKES Bizottság tagjaiból alakult 3 fős munkacsoport bírálja el.

A KKES Bizottság 2011. májusi ülésén dönt a pályázati forrás felosztásáról. A pályázók kiértesítése a döntéstől számított 15 napon belül történik.

A pályázatok elszámolása: a nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási megállapodást köt, melyben részletesen rögzíti a támogatás felhasználhatóság módját, az elszámolás rendjét, annak tartalmi és formai elemeit, az elszámolási határidőt, az esetleges szankciókat.

Egyéb tudnivalók: hiánypótlásra csak a beadási határidő lejárta előtt van lehetőség. A  pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat a bizottság elutasítja és erről a pályázót írásban értesíti.


Letölthető anyagok:
-

 

vissza a pályázatokhoz 
Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal
Szerzői jogok • Cím: 1153. Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008