2015. november 28. » Stefánia Akadálymentes verzió Fórum Archívum Impresszum
 Hírek »
Semmelweis Ignác születése napján
(képes beszámoló a cikk végén)
2007. július 3. [kedd] írta: - fotó:
Minden évben Semmelweis Ignác születése napja alkalmából a XV. kerületben az egészségügy és a szociális ellátás területén dolgozók közösen ünnepelnek a polgármesteri hivatal Dísztermében, s az ünnepség keretében a Kerület Jövőjéért-díj mellett hűségjutalmak, elismerések átadására is sor kerül.

Az idei évben erre az eseményre június 29-én került sor, amikor is miután Szemán Éva az Egészségügyi Intézmény ápolási igazgatója köszöntötte a megjelenteket- így a munkatársak mellett Hajdu László polgármestert, dr. Pálinszki Antal és Király Csaba alpolgármestereket, Marsovszky Györgynét a Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottság alelnökét, Kovácsné Márkus Éva osztályvezetőt, dr. Neszt Kálmán főigazgató főorvost, Osgyány Évat az Egyesített Szociális Intézmények vezetőjét, Zsuppán Lászlónét az Egyesített Bölcsődék igazgatóját és Fekete Jánosné, a Szociális Foglalkoztató vezetőjét- a Four Fathers színvonalas, s jó hangulatot teremtő műsorát hallgathatták meg a résztvevők. A "négy apuka" fellépése során a közönséget is bevonta a produkciókba, így valóban egy igazi kikapcsolódást jelentett ez a néhány perc.

Ezt követően dr. Neszt Kálmán főigazgató főorvos ünnepi köszöntőjére került sor, aki bevezetésként Semmelweis Ignác életéről, munkásságáról beszélt néhány mondatban, s arról, hogy az orvos-genetikus dr. Czeizel Endrének 2006-ban jelent meg egy könyve Tudósok, gének, tanulságok címmel, melyben a híres magyar orvos életéről és haláláról egy új megvilágításban fogalmazott. Így például arról, hogy bár a XIX. században nem volt jellemző a mai korra jellemző átlag életkor, ám nem volt ritka a 60-70 évet megélt emberi kor sem, így az, hogy Semmelweis Ignác csupán 47 éves volt, amikor meghalt, kérdéseket vet fel.
-Élete végén nekiment mindenkinek, nyílt levelekben bírálta kollégáit, tömeggyilkosnak titulálta őket. Fizikai állapotában a halála előtti években rohamos rosszabbodás következett be, s 1865 nyarán közvetlen környezete olyan állapotromlást látott nála, hogy azonnal Bécsbe szállították őt félrevezetve, és egy elmegyógyintézetben helyezték el akarata ellenére. Itt van az első kérdőjel. Miért szállították Bécsbe, mikor már Budán is két éve száz ággyal működött a ma is híres, hírhedt Lipót tébolyda Schwarczer Ferenc által alapítva, mely manapság szűnik meg. Valószínűleg a tudós eltávolítása volt a cél. Halálának okai: Valóban sepsisben halt meg, ám nem egy beavatkozást követő sérülés következményeképpen, hanem egy erőszakos betegvisszatartás miatt. Sérülései erőszakos cselekmények következményei. Septikus állapotának előidéző okai a brutális ütlegeléstől, lekötözéstől származtak. Gennyes sebek, légmell- mind az erőszakos ütlegelések következményei. Érdekes, hogy ez a tény, amely tanúvallomások alapján, jegyzőkönyvek felkutatása után kerültek felszínre, csak egy éve kerültek nyilvánosságra- mondta a főigazgató-főorvos, majd hozzátette, hogy nem szabad arról megfelejtkezni, hogy Semmelweis Ignác a mai napig nem kapott sem egy doktori, sem professzori címet.
Dr. Neszt Kálmán ezután a jelenlegi helyzetről, az egészségügy átalakításáról, annak következményeiről beszélt.
-Leszögezem, pártatlanul, és szektor semlegesen mondom el a véleményemet. Az egészségügy nem viseli el a pártos korlátokat. Amikor baj van, senkit nem érdekelnek a pártállások. Mindenki, aki az egészségügyben dolgozik, tudja, hogy reformokra van szükség. A pazarló gazdaság senkinek sem jó. Bismarck, aki 1870-ben alkotta meg a társadalombiztosítás rendszerét, kirovó, megosztó terveket alkotott. Arra gondolt, hogy a bevallott jövedelmek után fizet mindenki járandóságot, melyet szükség szerint elosztunk. Ebből az utóbbi időben persze kialakult egy magyar játék. Nem fizetünk járulékot, de a szolgáltatást igénybe vesszük. Nem vonatkozik ez ránk, mert a mi kevéske jövedelmünket megsarcolja az állam, s mi már a járulékkal csökkentett bérünket kapjuk. De a minimálbéren bejelentett vállalkozók, a potyautasok, a feketén dolgozók mind kibújnak a közös teherviselés alól. Álszentnek tartanám magam, ha azt mondanám, hogy elmegyünk efelett a probléma felett. Én magam ebben a teremben 6 évvel ezelőtt tettem fel a kérdést egy prominens egészségpolitikusnak, hogy utána kéne nézni a TAJ szám mögötti járulék befizetésnek. A válasz akkor az volt, hogy nincs itt az ideje. Mára eljött az ideje. Ellenőrizzük a TAJ szám mögötti befizetést. Igaz még csak próbaüzemben működünk, de 2008-tól ez élesben fog működni.
Kérdezem én, miért ruháznak fel bennünket hatósági szereppel is. Mi nem erre vagyunk képezve. Saját költségünkön alakíttatnak ki velünk egy olyan rendszert, mely alapján nekünk kell közölni a beteggel, hogy nem jogosult az ellátásra. Annak idején mi nem erre esküdtünk fel. Mi vállaltuk a gyógyítást és a vele járó felelősséget. Most hatósági szerepet is ránk rónak.
Manapság nem lenne előadás, ha nem beszélnénk olyan hangzatos szavakról, mint reform, vagy megvalósíthatósági tanulmány. Igen, ezekre szükség van. Mindannyian tudjuk, hogy évek óta azon megy a harc, hogy a bismarcki kirovó-, elosztó rendszerben az elosztásból minél többet próbáljunk kivenni. Vagyis próbáljuk maximalizálni a bevételeket. Miért is van ez?
Mert az ellátás finanszírozása nem megfelelő. Ha a reformokról beszélünk, erre is gondolni kell. Az anonim szakmai kollégiumok, akik meghatározzák egyes beavatkozások pont-forint értékét, hol vannak? Rájuk nem vonatkozik a megújulás?
Felül kellene vizsgálni az ellátásért juttatott járandóságot is. Gondoljunk csak egy állami és egy magánrendelő szolgáltatásáért kért, kapott összegre. A magánszférában állami díjazásért senki nem vállal munkát.
Előadásom az utolsó pillanatig változik. Hiszen nap mint nap változik a rendszer. Sajnálatos tény, hogy az egészségügyi ellátó rendszerben is voltak olyan anomáliák, amelyek a napi hírekben is hallhatóak. Felröppent a hír, hogy nincs pénz az onkológiai betegek kezelésére. Erre kiderül, hogy néhány kolléga Júdás pénzért képes a daganatos betegek gyógyszereivel üzletelni. Na ezért kell a reform.
Az egészségügy átalakítása sokáig váratott magára. Viszont most olyan sebességgel következett be, hogy magával sodort -megismétlem közel 1500 orvost, és 6000 szakdolgozót.
Másik napi hír, hogy a MÁV kórház 800 dolgozójától válik meg. A reform szele a szakrendelőnket még nem nagyon érte el. De az előzetes hírekből azt vélem, hogy nem fog elmaradni. Nem mondhatom, hogy egy szakmai bizottság tagjaként nem kérik ki a véleményünket az átalakításról, de ez úgy néz ki, hogy egyik napról a másikra több tízoldalas anyagot kellene véleményezni.
Újabb napi hír. Több-biztosítós rendszer. Megpróbálom rákospalotai tájszólásra lefordítani. Olyan sportot szeretnének űzni, melynek még nincsenek játékszabályai. Nem ismerjük a csapatok létszámát, az edzőt és a célt. Csak azt tudjuk, hogy az egy biztosítóval is nagyon macerás az elszámolás, hát még a több-biztosítóssal.
Ami viszont öröm, hogy dolgozóink legalább 80%-a minimum 10 éve az intézetnél dolgozik, s ebből látszik a kitartás, a hűség és a szakma szeretete- mondta dr. Neszt Kálmán, majd zárásként arra kérte a jelenlévőket, hogy gondoljanak egy pillanatra a fiatalon eltávozott dr. Lászai Györgyre, aki egy évvel ezelőtt hunyt el.

A köszöntő szavakat követően a hagyományoknak megfelelően a kerületi önkormányzat képviselő-testülete által adományozott Kerület Jövőjéért- díjat vehették át Hajdu László polgármestertől azok, akik az egészségügy és szociális területen a kerület lakosságának egészségügyi illetve szociális ellátásában, a lakosság egészségének megóvásában, az egészséges életmódra nevelésben, a gyógyító-megelőző tevékenységben valamint a szociálpolitika rájuk háruló feladataiban példamutató módon kiemelkedő eredményeket értek el.


Kerület Jövőjéért-díjban részesült:
-Dr. Alföldi Ibolya a Tüdőgondozó vezető főorvosa
-Balogh András anyaggazdálkodó, az Egészségügyi Intézmény munkatársa
-Dr. Jánosi Ida, a Deák utcai Háziorvosi Rendelő háziorvosa
-Dr. Roszbor József, a Hősök úti Háziorvosi Rendelő háziorvosa
-Kovács Jánosné pénzügyi előadó, az Egyesített Bölcsődék munkatársa
- Takács Péter pszichológus, az Egyesített Szociális Intézmény Újpalotai Családsegítő Szolgálatának munkatársa

Az elmúlt időszakban a kerületben végzett kiemelkedő teljesítményük alapján polgármesteri dicséretben részesült:
-Takács Jánosné, az Egyesített Szociális Intézmény gazdasági vezető
-Dr. Szőcs Gabriella csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos, .a Zsókavár utcai Gyermekrendelő házi-gyermekorvosa. Miután Szőcs doktornő 2007. júniusában nyugdíjba ment, így a kerület gyermekei gyógyítása érdekében végzett 20 év lelkiismeretes munkájáért külön kis ajándékot kapott. A betegellátó tevékenységét a továbbiakban dr. Pataky Erika látja el, akinek a kezdeti sikeres beilleszkedéséhez nagymértékben hozzájárul Szőcs doktornő, aki még a későbbiekben is hivatalos helyettesként besegít a betegek gyógyításába.

Az ünnepség keretében ezt követően hűségjutalmak átadására is sor került, melyeket Király Csaba alpolgármester úr és az illetékes intézmények vezetői adtak át.
Az Egészségügyi Intézményből a hűségjutalmakat Király Csaba alpolgármester mellett Dr. Neszt Kálmán főigazgató főorvostól vehették át.

10 éves hűségjutalomban részesült:
Őri Judit, az Ady Gyermekrendelő védőnője
Scmidt Ilona, a Laboratórium technikai munkatársa
Szatlmayer Mónika, a Rákos úti Szakrendelő röntgenasszisztense
Negyela Csilla Rákos úti Sebészet vezetőasszisztense
Feketéné Mayer Izabella, a Hősök úti Fizikoterápia asszisztense
Arnold Gyuláné, az Egészségügyi Intézmény asszisztense
Ignácz Zoltánné, az Őrjárat utcai Szakrendelő Rehabilitációs Belgyógyászatának asszisztense
Bogdányi Róza, a Gazdasági Igazgatóságról technikai munkatársa
Káldi Lajosné, az Egészségügyi Intézmény Gondokságának technikai munkatársa
Horváth Imre, az Egészségügyi Intézmény Gondokságának technikai munkatársa
Cserháti Artúrné, az Őrjárat utcai Szakrendelő Üzemeltetésének technikai munkatársa
Tóth László, az Őrjárat utcai Szakrendelő gépkocsivezetője
Dr. Kovács Ágnes , a Rákos úti Pszichiátria pszichológusa

20 éves hűségjutalomban részesült:
Szilvásy Józsefné körzeti nővér (Hősök úti Háziorvosi Rendelő)
Rádiné Mészáros Ágota iskola-egészségügyi védőnő (Egészségügyi Intézmény)
Kocsis Józsefné technikai munkatárs (Egészségügyi Intézmény Gondnokság)
Haiszky Ernőné asszisztens (Rákos úti Onkológia)

25 éves hűségjutalomban részesült:
Jankovic Ottóné, körzeti nővér (Kossuth utcai Háziorvosi Rendelő)
Szöllösi Julianna, a Rákos úti Fogászat röntgen asszisztense
Kőrösy Sándor technikai munkatárs (Egészségügyi Intézmény Gazdasági Igazgatósága)
Kara Imréné, a Szentmihályi úti Tüdőgondozó vezető asszisztense
Martinákné Bencsik Katalin, a Szentmihályi úti Tüdőgondozó asszisztense

30 éves hűségjutalomban részesült:
Dr. Fehér Hajnalka fogszakorvos (Hősök úti Gyermekfogászat)
Kaldenekker Ferencné sebészeti asszisztens (Rákos úti Szakrendelő)

35 éves hűségjutalomban részesült:
Dr. Tausz Tamás, a Szájsebészet vezető főorvosa (Rákos úti Szakrendelő)
Horányi Ildikó, a Laboratórium vezető asszisztense (Rákos úti Szakrendelő)
Szöllősi Ferencné, a Kardiológia Szakrendelés vezető asszisztense (Rákos úti Szakrendelő)
Dr. Balogh Erzsébet, az Őrjárat utcai Bőrgyógyászat Szakrendelés vezető főorvosa

40 éves hűségjutalomban részesül:
Seres Györgyné, a Szentmihályi úti Ernyőképszűrő asszisztense

Az Egyesített Bölcsődékből a hűségjutalmakat Király Csaba alpolgármester és Zsuppán Lászlóné igazgató adta át.

10 éves hűségjutalomban részesült:
Varga Jánosné gondozónő (Arany János utcai bölcsőde)
Kocsis Lászlóné gondozónő (Wesselényi utcai bölcsőde)
Draskócziné Nemes Katalin gondozónő (Nádastó parki bölcsőde)
Göndör Sándorné technikai munkatárs (Nádastó parki bölcsőde)
Molnár Józsfené gondozónő (Nádastó parki bölcsőde)

20 éves hűségjutalomban részesült:
Pápainé Wild Györgyi gondozónő (Arany János utcai bölcsőde)
Török Mihályné gondozónő (Fő úti bölcsőde)
Ádámszky Endréné technikai munkatárs (Kavicsos közi bölcsőde)
Ébenhardt Józsefné gondozónő (Kavicsos közi bölcsőde)
Gortvay Lászlóné gondozónő (Nádastó parki bölcsőde)
Lévai Györgyné gondozónő (Nádastó parki bölcsőde)

25 éves hűségjutalomban részesült:
Lengyel Mihályné gondozónő (Kavicsos közi bölcsőde)
Bothné Bíró Andrea gondozónő (Kontyfa utcai bölcsőde)

30 éves hűségjutalomban részesült:
Gémes Tamásné gondozónő, a Kavicsos közi bölcsőde vezető-helyettese
Révai Józsefné technikai munkatárs (Kontyfa utcai bölcsőde)
Karácsony Józsefné gondozónő (Nádastó parki bölcsőde)
Kovács Jánosné pénzügyi ügyintéző (Nádastó parki bölcsőde)

35 éves hűségjutalomban részesült:
Takács-Sántáné Tengerdi Zsuzsanna gondozónő (Wesselényi utcai bölcsőde)
Fehér Gáborné gondozónő (Nádastó parki bölcsőde)

Az Egyesített Szociális Intézményből a hűségjutalmakat Király Csaba alpolgármester és Osgyány Éva igazgató adta át.

10 éves hűségjutalomban részesült:
Balláné Mohai Éva könyvelő, az Igazgatóság munkatársa
Dányiné Utasi Edit gondozónő, a Házi-gondozó Szolgálat munkatársa
Fekete Jánosné gondozónő, a Házi-gondozó Szolgálat munkatársa
Hirschné Dula Zsuzsanna gazdasági ügyintéző, az Igazgatóság munkatársa
Pádárné Nagy Katalin gondozónő, a Házi-gondozó Szolgálat munkatársa
Dr. Révész Magda egységvezető, a FIÓKA Gyermek- és Ifjúságjóléti Központ vezetője
Százné Orosz Krisztina szociális munkás, a FIÓKA Gyermek- és Ifjúságvédelmi Központ munkatársa
Vida Szabolcsné gondozónő, a Gondozóház munkatársa

20 éves hűségjutalomban részesült:
Takács Péter pszichológus, a Családsegítő Szolgálat munkatársa

30 éves hűségjutalomban részesült:
Osgyány Éva az Egyesített Szociális Intézmény igazgatója, akinek a jutalmat Király Csaba alpolgármester és Kovácsné Márkus Éva a Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője adta át.

A Szociális Foglalkoztatóból a hűségjutalmakat Király Csaba alpolgármester és Fekete Jánosné igazgató adta át

25 éves hűségjutalomban részesült:
Sólyom Albertné műszaki vezető, a Szociális Foglalkoztató munkatársa

35 éves hűségjutalomban részesült:
Fekete Jánosné a Szociális Foglalkoztató igazgatója, akinek a jutalmat Király Csaba alpolgármester és Kovácsné Márkus Éva a Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője adta át.

Amint a rendezvényen elhangzott, az idei évben is lehetőség nyílt arra, hogy a Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottság a polgármester döntése alapján intézményenként 5-6 fő munkatársat kiemelkedő minőségű munkájuk elismeréseként, vásárlási utalvány formájában elismerésben részesítsen, melyeket Király Csaba alpolgármester és Marsovszky Györgyné a Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottság alelnöke adott át.

A Szociális Foglalkoztató munkatársai közül ebben az elismerésben részesült:
Kissné Balázs Barbara a csomagoló egység munkaszervezője
Herczog Györgyné a varrodai egység szabásza
Mohos Béla a könyvkötészeti egység munkaszervezője
Malik Józsefné pénztáros, a Szociális Foglalkoztató munkatársa
Lakatos Krisztina könyvkötő, a kötészeti egység munkatársa

Az Egyesített Szociális Intézmény munkatársai közül ebben az elismerésben részesült:
Péterfi Mária szociális munkás, a Háztartási Adósságkezelő Tanácsadó munkatársa
Tarjányi Istvánné gondozónő, az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonának munkatársa
Kiss Györgyné gondozónő, a Területi Gondozás munkatársa
Gyarmati Sándorné gondozónő, a Fejlesztő Gondozó Központ munkatársa
Mércse István szociális munkás, a FIÓKA Gyermek- és Ifjúságjóléti Központ munkatársa

Az Egészségügyi Intézmény munkatársai közül ebben az elismerésben részesült:
Szabó Pálné Déli ügyeleti asszisztens
Varga Lászlóné tüdőgyógyászati asszisztens (Tüdőgondozó)
Kovács Jánosné az Őrjárat utcai Szakrendelő Recepciójának munkatársa
Kádár Katalin az Egészségügyi Intézmény Recepciójának munkatársa
Csík Margit az Egészségügyi Intézmény Recepciójának munkatársa

Az Egyesített Bölcsődék munkatársai közül ebben az elismerésben részesült:
Hamuth Pálné technikai munkatárs (Kavicsos közi bölcsőde)
Kutnahorszky Istvánné technikai munkatárs (Wesselényi utcai bölcsőde)
Sipos Istvánné gazdasági ügyintéző (Kontyfa utcai bölcsőde)
Baloghné Szőcs Csilla gondozónő (Nádastó parki bölcsőde)
Radványi Mihályné technikai munkatárs (Nádastó parki bölcsőde)

A jutalmak és kitüntetések átadását követően Király Csaba alpolgármester mondott pohárköszöntőt, s kívánt
minden munkatársnak további eredményes, jó munkát és kellemes pihenést a nyári szabadság eltöltéséhez.

Kapcsolódó cikkek


Kapcsolódó linkek


Képes beszámoló

vissza a hirekhez 
Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal
Szerzői jogok • Cím: 1153. Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008