2015. október 10. » Gedeon Akadálymentes verzió Fórum Archívum Impresszum
 Álláspályázatok »
Letöltés:
Pályázat a Kolozsvár utcai Általános Iskola igazgatói munkakörének betöltésére
2012. március 14. [szerda]
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Kolozsvár utcai Általános Iskola igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2012.08.01-től 2017.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1155 Budapest, Kolozsvár utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: nevelés-oktatás. Az intézmény tevékenységének irányítása, jogszerű működésének biztosítása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat intézményeinél munkaviszonyban álló közalkalmazottak juttatási szabályzata, rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, szakvizsgázott pedagógus, pedagógus
 • pedagógus - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett;
 • a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz;
 • képesítést igazoló okiratok másolata;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megkérését igazoló kérelem másolata;
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel;
 • a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2012. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Helmajer Lászlóné nyújt, a 06-1-305-3127 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: személyesen: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, OMIS Iroda, Budapest, 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. C II 215.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: képviselő-testületi döntés

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • kerületi honlapon - 2012. március 14.
 • Oktatási és Kulturális Közlöny - 2012. április 12.
 • Életképek - 2012. április 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázatokat személyesen , két példányban , zárt borítékban (egy példányt nem kérünk összefűzni) kérjük benyújtani ügyfélfogadási időben. (A borítékra kérjük feltüntetni a megpályázott intézmény nevét, címét).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a honlapon szerezhet.

vissza a hirekhez 
Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal
Szerzői jogok • Cím: 1153. Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008