Menu

Kitüntetési ünnepség október 23-a, nemzeti ünnepünk alkalmából

2006.10.23.

Október 22-én a Polgármesteri Hivatal Dísztermében volt az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából rendezett kitüntetési ünnepség, melyen ünnepi beszédet mondott Mécs Imre országgyűlési képviselő, majd ezt követően a “Budapest XV. kerület Díszpolgára” cím-, a “Kerület Szolgálatáért” díj-, valamint elismerések, jutalmak átadására került sor.

Miután a Tavasz Női Kar a jelenlévőkkel közösen elénekelte a Himnuszt és dr. Dóczi-Szabó Noémi, az ünnepség narrátora köszöntötte a jelenlévőket -külön Mécs Imre országgyűlési képviselőt, Hajdu László polgármester – országgyűlési képviselőt és dr. Nagy Antal jegyzőt, valamint az ünnepségre hazalátogató külföldön élő magyar honfitársakat, – Mécs Imre országgyűlési képviselő tartotta meg ünnepi megnyitó beszédét.
– Örömmel jöttem el ide, s nemcsak a gyönyörű évforduló kapcsán, hanem itt választottak először képviselővé, s ahol minden megtalálható – a falutól a toronyházakig, tisztviselőteleptől kezdve a MÁV-telepig, katonai telepig, BM telepig- mondta, majd beszélt az 1956 értékeléséről, mely a korok folyamán folyamatosan változott csakúgy, mint március 15-e értékelése. Meg fogjuk érni, remélem, amikor 1956-ot teljes nemzeti egységben fogjuk tudni ünnepelni.
Mécs Imre beszélt az 1956-os eseményekről, s ennek a jelenig tartó hatásairól: egészen 1956. október 15-16-tól 1990-ig.

A beszédet követően kitüntetések átadására került sor. Először Hajdu László polgármester a “Budapest XV. kerület Díszpolgára” címet adta át.
A “Budapest XV. kerület Díszpolgára” cím adományozásának célja, hogy a helyi önkormányzat elismerését nyilvánítsa a jelentős, maradandó értéket alkotó, vagy munkássága alapján kiemelkedő személyiségek részére, akik tevékenységük révén példaképül szolgálhatnak a kerület polgárainak.

Posztumusz a “Budapest XV. kerület Díszpolgára” címet kapta meg dr. Antall József, az 1990. évi Magyar Köztársaság első szabadon választott kormány miniszterelnöke. A kitüntetést felesége, dr. Antall Józsefné vette át.
– dr. Antall József 1990. évi Magyar Köztársaság első szabadon választott kormány miniszterelnökeként a nemzeti érzés és a konzervatív liberalizmus legnemesebb erényeit ötvözte. Történészként orvosi történelmi szakterületen helyezkedett el, mint tudományos kutató. Kiemelkedő szerepe volt a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Könyv- és Levéltárának megszervezésében. Tudományos főmunkatársként, igazgató helyettesként, majd főigazgatóként 25 évet töltött el az intézetben. A Magyar Orvostörténeti Társaság főtitkárává, majd elnökévé választották. Az Orvostörténeti Közlemények szerkesztője, majd főszerkesztője volt. Több könyve, több mint 300 dolgozata jelent meg itthon és külföldön. Tagjává választotta a Nemzetközi Orvos és Gyógyszertörténeti Akadémia, alelnökévé a Nemzetközi Orvostörténeti Társaság. Számos külföldi kitüntetése és elismerése mellett több emlékéremmel, valamint a Munkaérdemrend arany fokozatával tüntették ki. Az MDF alapító tagja, 1989. októberében választották a párt elnökévé. 1989-ben a genfi Európa Mozgalom alelnöke lett, valamint megalapította a Párizsi Emberi Jogok Ligájának Tagozatát. 1990-ben az Európai Demokrata Pártok Uniója alelnökévé választották Európa egységéért folytatott tevékenységéért. Magyarország európai kapcsolatainak kiszélesítéséért Robert Schuman díjjal tüntették ki. A sors örök igazságtalansága, hogy nem láthatta munkája eredményét, nem érhette meg hazánk Európai Uniós csatlakozását.

Antall Józsefné köszönő szavaiban elmondta, hogy egyrészt szomorúság tölti el, hogy férje nem veheti át már személyesen a kitüntetést, hiszen még csak 74 éves lenne, másrészt köszönetet mondott mind Mihályi Zoltánnak, az MDF elnökének, hogy férjét erre a címre felterjesztette, mind Hajdu László polgármesternek és a testületnek, hogy megszavazták. Antallné külön kiemelte, hogy férje, amikor középiskolai tanár volt a polgármester úr a tanítványa volt.

“Budapest XV. kerület Díszpolgára” címet kapott dr. Bálint Sándor, a XV. ker. Egészségügyi Intézmény Ideggyógyászati Szakrendelés vezető főorvosa.
-dr. Bálint Sándor 45 éve áll az egészségügy szolgálatában. 1961-ben szerezte meg orvosi diplomáját. 4 évvel később szakorvosi vizsgát tett elmegyógyászatból,
1977-ben pedig ideggyógyászat tárgykörből. 1966-tól az Újpesti Kórház Rendelőintézet Idegosztályán alorvosként, ezt követően adjunktusként dolgozott. 1977-től főigazgató-helyettes, majd 1982-től járó beteg irányító helyettes a XV. kerületi Szakrendelőben. 1987. és 1988. között a Csepeli Kórház főigazgatói teendőit látta el. Megbízással vezette a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi Irodáját, majd ezzel egy időben az Egészségügyi Intézmény igazgatói feladatát látta el. Jelenleg a XV. ker. Egészségügyi Intézmény Ideggyógyászati Szakrendelés vezető főorvosa. Szakmai és vezetői fejlődése érdekében számtalan továbbképzésen vett részt. Munkájával kapcsolatban a betegei elismerően nyilatkoznak, ragaszkodnak hozzá. Ideggyógyász főorvosként munkáját az egészségügy és a betegei iránti elkötelezettséggel, rendkívül lelkesen, szociális érzékenységgel és kiemelkedő szakértelemmel végzi. A XV. ker. ideggyógyászati ellátásának fejlesztéséhez nagyban hozzá járult, szakterületén kiemelkedő eredményeket és teljesítményeket ért el. Életpályája során a magyar nép egészségügyi ellátása terén végzett kiemelkedő munkássága elismeréseként 1998-ban Kerület Jövőjéért kitüntetést, 2004-ben Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztet kapott.

“Budapest XV. kerület Díszpolgára” címet kapott Bácskai Endre, az 56-os Országos Elnökségben a Szociális Bizottság ügyvezetője, a XV. kerületi Szervezetben az 56-os Szövetség alelnöke.
-Bácskai Endre 1972. óta kerületünk lakosa. Tanulmányai befejeztével a Ganz-Mávagban dolgozott műszaki és értékesítési területen, majd a fóti Vörösmarty Mgtsz-ben osztályvezetői beosztásban dolgozott nyugdíjazásáig. 1956-ban részt vett és súlyosan megsebesült a forradalomban. A rendszerváltozás után sokat dolgozott az 56-os Szövetség megerősítésén. A szövetségben végzett munkájáért megkapta a Hazáért és Szabadságért kitüntetést, majd számos más elismerésben is részesült. A XV. kerületi 56-os Emlékbizottság társelnöke. Fáradtságot nem kímélve ismerteti meg a fiatalokat 1956. jelentőségével. Az 1956-os cselekedeteiért ez év június 28-án Lengyelországban, a Poznani Felkelés 50. évfordulóján a Lengyel Légió Szabadságharcos Lovagjává avatták, megkapta a Lengyelország Hőse kitüntetést is. Bácskai Endre erkölcsi és emberi magatartása alapján méltó a díszpolgári címre.

Bácskai Endre szintén köszönetet mondott a kitüntetésért, s ígéretet tett arra, hogy a továbbiakban is a kerületérdekeit alázattal fogja képviselni.

Ezt követően Hajdu László elismerésben részesítette Mécs Imrét az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából.
-Mécs Imre a forradalom évében a Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnöki karának hallgatójaként eljárt a Petőfi-kör vitáira, részt vett a forradalomban és a nemzetőrség szervezésében. A bukás után az egyetemek, munkáscsoportok és a felkelő csapatok részvételével szervezett ellenállásban is szerepet vállalt. 1957. júniusában letartóztatták, majd 1 évvel később halálra ítélték. Az ítéletet 1959. februárjában életfogytiglani börtönbüntetésre változtatták.
Mécs Imre a börtönből való szabadulása után egészen a rendszerváltozásig életének negyed századát a diktatúra elleni küzdelemnek, a forradalom eszméje ébrentartásának, öröksége ápolásának és rászoruló bajtársai támogatásának szentelte. 1988-ban alapító tagja és szóvivője a Szabad Kezdeményezések Hálózatának. Alapító tagja a Szabad Demokraták Szövetségének és a Történelmi Igazságtétel Bizottságnak. Az 1990. évi országgyűlési választáson a Budapest
23-as számú (Rákospalota-Újpalota-Pestújhely) választókerületében az első helyen végzett. A rendszerváltás óta felelős tisztségek sorát betöltő országgyűlési képviselő.

Az elismerések átadása sorában a külföldön élő magyar 56-os honfitársaink közül, akik részvételükkel megtisztelték ünnepséget: Kiss Miklós (Ausztrália), Kopácsi Sándorné (Kanada), Semegi János (USA), Szanics Ferenc (USA) kapott jutalmat.
Közben Semegi János a Dél-Kalifornia Állam Magyar Klubja nevében mondott köszönetet és fejezte ki gratulációját Hajdu László polgármesternek, aki többszöri Amerikában való látogatása során mindannyiszor ellátogatott hozzájuk és 2002-ben egy Díszzászlót adott a klub számára, amit ott őriznek is.

Elismerésben részesült vitéz Lovag Dömötör Zoltán nemzetőr altábornagy, Lovag Bácskai Endre az 56-os Szövetség alelnöke, Kecskés Mihály a Magyar Politikai Foglyok Szövetségének elnöke, az 56-os Szövetség tagjai: Bácskai Endréné, ifj. Bácskai Endre, Budavári Győzőné, Csák Krisztián (ifjúsági tagozat), Deák János, Döményi István, Hanol Jánosné, Kerekes Attila, Kis Amadéné, Kiss Medárd, Kókai Sándor, Lukács István, Nacsa Andrea (ifjúsági tagozat), Nacsa Lajos, Nacsa Lajosné, Nacsa Zoltán (ifjúsági tagozat), Schiller Lajosné, Spárk Pál, Tesch Ferenc, Winkler Lajosné; a POFOSZ tagjai: dr. Fazekas Zoltán, Győri Tiborné, Harbeit József, Jakabffy István, Kecskés Mihályné, Máriási György, Matók József

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából Hajdu László polgármester emléklapot adományoz a XV. kerület Díszpolgárai, valamint a Pro Palota díjjal kitüntetettek részére.
XV. kerület Díszpolgárai: Brettner Ferencné, Dudás Lajos, Erdélyi Ferenc, Forgács József, Juhász Sándor, Kádasi István, Kiss Domokos, Kovács Józsefné, dr. Ódor József, Papp Barnabás, dr. Szabó Miklós, Szalay Béláné, Szécsy István, Varga Mihály, Vitai Ildikó
Pro Palota díjasok: Balogh Ildikó, dr. Borissza Géza, dr. Csillag Péter, dr. Géczi István, dr. Gosztonyi László, dr. Gregorits Ferenc, Gugyella János, Hazai Béla, Kovácsné Márkus Éva, dr. Lechner Gabriella, Millián György, Moór Árpád, Nádai Miklósné, Nagy Előd, Szent Korona Általános Iskola és Óvoda (Gressó Tiborné elnök-igazgató vette át), Szigeti Gáborné, Tamás Béla, Téli János, Udvary Lászlóné, Vitai Attila

Ezt követően “Kerület Szolgálatáért” díjat adott át Hajdu László polgármester.

A “Kerület Szolgálatáért” díj a polgármesteri hivatal köztisztviselői, ügykezelői és munkavállalói, továbbá az önkormányzat intézményeinél közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott azon dolgozók részére adományozható, akik munkaköri feladataikat a kerület és a lakosság szolgálatában huzamosabb időn át példamutató módon látták el.

“Kerület Szolgálatáért” díjban részesült:
Füzesi Oszkárné
-Füzesi Oszkárné 1994-től dolgozik a Polgármesteri Hivatalban a Pénzügyi Osztály Pénzügyi és Költségvetési Csoport ügyintézőjeként, majd 1998-tól a Humánpolitikai Iroda ügyintézője. Kiemelt feladata a hivatal személyi állományának oktatási, továbbképzési, szociális ügyeinek intézése. Munkáját nagyfokú felelősségtudat, szakmai felkészültség, hozzáértés jellemzi. Precíz, szorgalmas, szolgálatkész, szerény munkatárs. Kiváló közösségi ember. Ügyintézését a humánus, empátiakézség hatja át.

Oláh Tiborné
-Oláh Tiborné 1987-től dolgozik a hivatal Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Osztályán, mint közoktatási ügyintéző, a Nevelési-Oktatási intézmények munkájának átfogó irányításában vesz részt. Munkatársaival kifogástalan a kapcsolata. Ildikó 1956. október 24-én született, 30 éve dolgozik a kerületben. Ez a kettős évforduló kiváló alkalmat teremt arra, hogy egy csendben, de lelkiismeretesen dolgozó ember munkáját is elismerés övezze, növelve ezzel önbecsülését, megerősítést adjon neki abban, hogy a visszahúzódó ember becsületes munkája is elismerésre méltó.

Bártháziné Horváth Julianna
-Bártháziné Horváth Julianna jelenleg a Kolozsvár Általános Iskola és Összevont Óvoda tanítója. A kerület lakosságának szolgálatában 35 éve tevékenykedik. Szakmai munkáját példamutatóan végzi. Kimagasló teljesítményt nyújt a nevelés-oktatás területén egyaránt. Szorgalma, ügyszeretete kiemelkedő. 1996. óta elnöke az iskola alapítványának, melynek vagyonával körültekintően gazdálkodik. Kapcsolata munkatársaival és a szülőkkel jó, korrekt. Kiváló szervező, kollégái és a gyerekek tisztelik, becsülik.

Csík Miklós
Csík Miklós 17 éve dolgozik a Szociális Foglalkoztatónál, 2001-től a Nyomdaipari Kötészeti Egység vezetője. Feladata a kerületben élő megváltozott munkaképességű és egyéb szociális okok miatt hátrányos helyzetben lévők foglalkoztatásának elősegítése. Munkaköri feladatát a kerületi lakosok szolgálatában huzamosabb időn át példamutatóan látja el, szervezi, koordinálja a munkafolyamatokat. Szakmai feladatait magas színvonalon végzi, pontos, precíz, szociális érzékenysége, segítőkészsége elismerésre méltó.

dr. Glöckner Berenike
dr. Glöckner Berenike 2001-tól dolgozik az Egészségügyi Intézménynél. Reumatológus orvosként végzi a kerület lakosainak gyógyítását. Szakmai tapasztalata, emberszeretete miatt a betegek kedvelik, elismerik. Az elmúlt időszakban szakember hiány miatt a reumatológiai osztályra háruló nagy betegforgalom mellett is kitartóan, nagy türelemmel, odaadóan végzi gyógyító munkáját. Gratulálunk!

Háziné Zágon Éva
Háziné Zágon Éva 33 éve dolgozik a kerületben. Kezdetben napközis nevelőként, később alsós tanítóként. Jelenleg matematika szakos tanárként bizonyítja elhívatottságát a tanári pályán. A pedagógiai, emberi problémák megoldásához maximális empátival közelít. Tanítványai, kollégái, a szülők szeretik, becsülik. Évtizedek óta folyamatosan szervezi a gyerekek kultúrált szabadidős tevékenységét, táborokat, kirándulásokat készít elő. Komoly munkát végez a iskolai gyermekvédelem terén. Állandó kapcsolatot tart az érintett családokkal, a FIÓKA-val, szükség esetén a Gyámhatóság illetékeseivel. Szívvel, lélekkel a gyerekek érdekeit képviseli és mindent megtesz a problémás ügyek rendezése érdekében.

Horosz Gyuláné
Horosz Gyuláné 38 éve kezdte pedagógusi pályáját, 26 éve dolgozik a XV. kerületben a Szent Korona Általános Iskola és Óvoda pedagógusaként. Oktató-nevelő munkáját rendkívül igényesen és magas színvonalon végzi. Szakmai felkészültsége kiemelkedő, megalapozott, naprakész. Tevékenysége során több ezer kisgyermek tette meg az első lépéseket az iskolában, tanult meg írni, olvasni, számolni és viselkedni. Több éven keresztül tanított felzárkóztatásra szoruló, sajátos nevelési igényű tanulókból álló korrekciós osztályokat, ahol még nagyobb odaadásra, felelősségre, türelemre volt szükség. Határozott fellépése rendkívüli szakmai jártassága révén a tanulók, szülők és a kollégák elismerését is kivívta.

Kudett Gyuláné
Kudett Gyuláné 16 éve dolgozik a Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskolában. A fizika és a technika, majd a számítástechnika tantárgyakat szeretette meg a hallgatókkal. Jelenleg a szakközépiskola intézményegység-vezetője. Vezetői munkáját áthatja a felelősség, aminek eredménye a diákok színvonalas szakképesítésének megszerzése. Pályázatok készítésével, megnyerésével és az iskolai alapítvány támogatásával 16 álláshelyes IBM gépparkot alakított ki. Országos pályázatot hirdetett és kiállítást szervezett az iskolákban, amellyel támogatók sorát nyerte meg a számítástechnikai oktatás érdekében. Oroszlán részt vállal a kerület pedagógusainak, tanulóinak, önkormányzat köztisztviselőinek számítástechnikai oktatásában, ECDL tanfolyamainak szervezésében.

dr. Tausz Tamás
dr. Tausz Tamás az intézmény átadása óta, 1972-től dolgozik a XV. kerületi Szakrendelő Fogászat és Szájsebészet osztályán, mint fogorvos. 1995-től a szájsebészeten, mint megbízott, majd 1996-tól kinevezett osztályvezető főorvos. Hozzátartozott a kerületi fogászati ellátás vezetése. Mint középvezetőnek az addig ráfizetéses osztályt a működése alatt sikerült nyereséges állapotba hozni. Szakmai elismeréseként 1999-től 2004-ig a Rendelőintézet Fogászat és Szájsebészete az egyetem akkreditált szakképző helye lett. A betegek színvonalas ellátása érdekében folyamatosan képzi magát. Munkáját magas színvonalon, lelkiismeretesen, a betegek megelégedésére végzi.

Tompa Gyuláné
Tompa Gyuláné több mint 30 éve dolgozik a kerület óvodáiban. Megbízható, pontos munkájával a gyerekek iránti meleg, szerető gondoskodásával nemzedékeket nevelt fel. Jó kapcsolatot alakított ki a szülőkkel, hogy a közös gondokat megfelelő alapossággal közösen oldják meg.
A közösségben elfoglalt helye és szerepe, tapasztalata a pályakezdő óvónők számára példaként szolgál. Támogatja az óvodában államvizsgázó hallgatókat, tanácsaival útravalót nyújt számukra majdani pedagógiai munkájukhoz. Mindenki bátran és bizalommal fordulhat hozzá szakmai és magánéleti problémáival, biztos, hogy meghallgatásra és tanácsra talál Marikánál.

Ezt követően pedig Hajdu László polgármester pénzjutalmakat adott át október 23-a alkalmából a kerület érdekében végzett tevékenységük elismeréseként.

A XV. kerület biztonságáért végzett kiemelkedő bűnmegelőzési és bűnüldözési tevékenységük elismeréseként pénzjutalomban részesült:
-a XV. ker. Rendőrkapitányság munkatársai közül:
Egerváriné Várady Kornélia közalkalmazott,
Hoffmann Krisztina Ildikó közalkalmazott,
Pásztor István rendőr törzsőrmester,
Simon Gábor rendőr törzsőrmester,
Tóth Mária rendőr százados,
Tóth Tamás Géza rendőr törzszászlós.

-a Palotai Önvédelmi Védegylet munkatársa: Tüll Gábor általános titkár

-a Palotai Polgárőrség munkatársa: Zajdáczki Sándor polgárőr.

A XV. kerület tűzvédelmének biztosítása érdekében végzett kiemelkedő tűz- és kárelhárítási tevékenységük elismeréseként
-az Észak-pesti Tűzoltási és Mentési Parancsnokság Újpesti Tűzőrségének munkatársai közül:
Bárány Zoltán tűzoltó őrmester,
Kósa Dezső tűzoltó főtörzsőrmester,
Nagy Ferenc tűzoltó zászlós,
Poholányi László tűzoltó főtörzsőrmester,
Vorel József tűzoltó főtörzsőrmester,
Zachár Ákos tűzoltó törzsőrmester.

Az ünnepség zárásaként Hajdu László polgármester mondott pohárköszöntőt.
-Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulóját ünnepeltük. Ezzel az ünnepséggel emlékeztünk az 50 évvel ezelőtti hősökre. Mert mi így tudunk emlékezni. Méltó ünnepséget szerveztünk, amely 10 napon át tart, de nekünk a gondolatainkban nemcsak ezen a tíz napon, hanem az év 365 napján emlékeznünk kell. Örülök, hogy itt voltak velünk most és a délelőtti ünnepségeken, s velünk ünnepeltek!

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás