Menu

Építés

Építési szándék esetén három alapvető dolgot kell tisztázni:

 1. a telek alkalmas-e a beépítésre.
 2. a tervezett építés megfelel-e az építésügyi előírásoknak.
 3. a tervezett építés engedélyköteles-e.

Alkalmas-e a telkem a beépítésre?

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (építési törvény, továbbiakban: Étv.) kimondja, hogy beépítésre szánt területen új építményt építeni csak építési telken lehet. Ahhoz, hogy egy telek építési teleknek minősüljön, az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

 1. beépítésre szánt területen fekszik,
 2. az építési szabályoknak megfelelően kialakított,
 3. a közterületnek gépjármű-közlekedésre alkalmas részéről az adott közterületre vonatkozó jogszabályi előírások szerint, vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánútról gépjárművel közvetlenül, zöldfelület, illetve termőföld sérelme nélkül megközelíthető, és
 4. amelynek a közterülettel vagy magánúttal közös határvonala legalább 3,00 m.

A beépítésre szánt területek a településnek a belterületi részén fekvő része, és ezen belül is azok a területek, amelyeket a helyi építési szabályzat olyan övezetként határoz meg, ahol épületek, építmények elhelyezhetők.

A beépítésre nem szánt területek egyrészt a település külterületein fekvő, általában mezőgazdasági vagy erdő területek, valamint a belterületen fekvő zöldterületi, közlekedési, mezőgazdasági és erdőterületi részek.

A tervezett építés megfelel-e az építésügyi előírásoknak?

Ahhoz, hogy tervezett építés megfelel-e az építésügyi előírásoknak, két szempontnak kell eleget tenni:

 1. meg kell felelni a helyi építési szabályzatnak,
 2. teljesíteni kell az építményekre vonatkozó követelményeket.

A helyi építési szabályzat határozza meg, hogy az adott telek milyen építési övezetbe tartozik, és ezzel összefüggésben milyen mértékben építhető be, milyen nagyságú és milyen funkciójú épületet lehet rá építeni.

Az építményekre vonatkozó követelményeket az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet (közhasználatú nevén: OTÉK) határozza meg.

A tervezett építés engedélyköteles-e?

Az engedélyköteles munkák körét az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8) Korm. rendelet határozza meg.  Hogy mely munkák engedélykötelesek, itt megtekintheti.

Fontos kiemelni, hogy ha a tervezett építési munka nem engedélyköteles, abban az esetben is be kell tartani a helyi építési szabályzatban foglaltakat, és az építményre vonatkozó követelményeket is teljesíteni kell. Tehát, például hiába nem kell építési engedélyt kérni egy tárolóépület építéséhez, ha a telek jelenlegi beépítettsége a megengedett maximális értéket eléri vagy meghaladja, az új épület nem építhető meg.

Építés szándék esetén – a szabályok maradéktalan betartása érdekében – javasoljuk az alábbi lépések betartását:

 1. Tájékoztatás kérése a lehetőségeket meghatározó építésügyi előírásokról (a telek beépíthetősége, az épület/bővítmény telepítése, funkcionális lehetőségek, a tervezett építkezés építési engedély köteles, vagy sem,  stb.)
 2. Ha a tervezett építési munka nem építési engedély köteles, akkor is javasolt mérlegelni építésztervező bevonását a szakszerű megvalósulás biztosítása érdekében.
 3. Ha a tervezett építési munka építési engedély köteles, akkor az alábbiak szerint folytatódik a folyamat:
 4. Tervező kiválasztása (javasolt a Magyar Építész Kamara névjegyzékét használni, a Polgármesteri Hivatal munkatársai nem ajánlhatnak tervezőt.
 5. Vázlattervek megléte esetén a Főépítészi Irodán lehetőséget biztosítunk előzetes tervegyeztetésre.
 6. Az elkészült terveket véleményeztetni kell a kerületi Tervtanáccsal.
 7. Ha a Tervtanács engedélyezésre ajánlja a Tervet, akkor meg kell kérni a Polgármestertől a településképi véleményt. Amennyiben a Tervtanács nem ajánlja a tervet engedélyezésre, abban az esetben a megkért településképi vélemény csak elutasító lehet. Negatív településképi vélemény esetén az épületre építési engedély sem adható.
 8. Pozitív településképi vélemény esetén érdemes megkérni az építési engedélyt. Az építési engedély iránti kérelem szükséges tartalmáról, mellékleteiről, a kérelem benyújtásának lehetőségeiről, az eljárás illetékéről és az ügyintézési határidőről részletesen itt olvashat.

Vissza a főoldalra

 • Polgármester

 • jegyzo

 • ogy képviselő

 • periszkóp palotán

 • intelligens Panaszbejelentő Rendszer

  BPXV Intelligens Panaszbejelentő Rendszer

 • add a kezed

  slidekisebb-350x180

 • Minden, ami a XV. kerületben történik. Kattanjon rá!

  A lakosság és az ügyfelek számára ingyenesen hívható önkormányzati telefonszám, amelyen a telefonáló a kerület életéhez kapcsolódó észrevételei, kérdései, konkrét ügyben felmerült gondjai megoldását kérheti.

  A felvetéseket a munkatársunk fogadja, munkaidőn túl üzenetrögzítőre vesszük, majd a tett intézkedésekről a bejelentőt tájékoztatjuk. A szükséges teendők megtételéről az önkormányzat és hivatala gondoskodik.

  06 80 203 804

  Felnőtt ügyeleti ellátás >>
  1157 Budapest,
  Zsókavár u. 42-44.
  Telefon: +36 1 307 2222

  Fogorvosi ügyelet >>
  1088 Budapest,
  Szentkirályi utca 40.
  Telefon: +36 1 317 6600

  Gyermek ügyeleti ellátás >>
  1096 Budapest, Üllői út 86.
  Telefon: +36 1 264 3314,
  +36 1 264 7481

  Észak-pesti ügyeletes gyógyszertárak

  Szent Palota Gyógyszertár
  1151 Budapest,
  Fő út 82. fsz. 3.
  Telefon: 631-7407

  Nyitvatartás:
  minden nap 0-24 óráig

  Mária Gyógyszertár
  1139 Budapest,
  Lehel út 74-76.

  Nyitvatartás:
  hétfő-péntek: 8.00 - 20.00
  szombat: 8.00 - 13.00

  Állandó ügyelet a nyitvatartási időn túl.
  Telefon: +36 1 320 8006

  Aranyhorgony Gyógyszertár
  1048 Budapest,
  Pozsonyi út 19.

  Nyitvatartás:
  hétfő - péntek: 8.00 - 20.00
  szombat - vasárnap: 8.00 - 13.00

  Állandó ügyelet a nyitvatartási időn túl.
  Telefon: +36 1 379 3008

  A XV. kerület Önkormányzata számára fontos az itt lakók véleménye. Kérjük, javaslataival segítsen Ön is jobbá tenni az alábbi fejlesztési elképzeléseket!

  Településbiztonsági stratégia

   

  Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008