Menu

A képviselő-testület és bizottságai működési rendje

A képviselő-testület és bizottságai a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 282012. (VII.2.) önkormányzati rendelet (SzMSz), valamint ezek alapján összeállított munkatervüknek megfelelő munkarendben működnek.

A döntések előkészítésének rendje

A képviselő-testület félévente elfogadott munkaterv alapján működik, minden hónap első keddjén tartja üléseit.

A bizottságok – saját munkatervük szerint – a képviselő-testület ülését megelőző héten tartják üléseiket.

A képviselő-testület ülésének időpontjához igazodva a munkaterv meghatározza, hogy az ülések összehívása, a testületi dokumentáció kiküldése az ülés hetét két héttel megelőző csütörtökön történik.

 A döntések véleményezési rendje

Az összehívott ülés rendelet-tervezetei véleményezhetők.

A rendelet-tervezetek az ülések dokumentumai között elérhetőek a honlapon. Észrevételeket a testuletidokumentacio@bpxv.hu e-mail címre lehet tenni.

A döntéshozatal eljárási szabályai

A képviselő-testület döntéseit ülésein hozza. A testület döntése lehet rendelet vagy határozat elfogadása.

A rendeletek elfogadásának szabályait a magasabb szintű jogszabályok, valamint az SzMSz-ben meghatározottak szerint fogadja el, melynek formai követelményei kötöttek.

A Képviselő-testület rendeleti formát nem igénylő döntéseit határozatok formájában hozza meg.

Az ülések helye

A Képviselő-testület általában székhelyén tartja üléseit.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal épületének Díszterme

Címe: 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

A bizottságok a képviselő-testület székhelyén tartják üléseiket, a Polgármesteri Hivatal tanácskozásra alkalmas termeiben. Az ülések konkrét helyszínét a bizottsági ülés meghívója tartalmazza.

Az ülések látogathatósági rendje, nyilvánossága, jegyzőkönyvei

A képviselő-testület és a bizottságok nyilvános ülései az állampolgárok számára korlátozás nélkül, a tanácskozás rendjére vonatkozó szabályok betartásával látogathatóak.

Az ülésen jelenlévő választópolgár a képviselő-testület döntése alapján napirendi pontonként a vita lezárásáig három perc időtartamban felszólalhat.

A bizottsági ülésen való felszólalásra vonatkozó igényt a bizottsági elnök részére kell jelezni, aki a bizottság ügyrendje szerint intézkedik annak teljesítéséről.

A testületi ülésekről videó- és hangfelvétel, a bizottsági ülésekről hangfelvétel készül, továbbá a képviselő-testület ülése általában online közvetítés formájában az ülés megtekinthető.

A képviselő-testület és a bizottságok zárt ülésein kizárólag a jogszabályokban meghatározott személyek, illetve szervek képviselői vehetnek részt.

Az ülésekről a jogszabályok szerint készült jegyzőkönyvek elérhetőek az alábbi linken: Jegyzőkönyvek

Az ülések napirendje

Az ülés a napirendek megtárgyalásáig tart. Az ülések napirendjét a meghívó tartalmazza.

Az ülések általában két részre tagolódnak: a nyilvános, illetve a zárt ülésre, ezen belül az ülések szerkezete a következőképpen alakul:

 • protokolláris bejelentések, a polgármester napirend előtti tájékoztatója;
 • napirend előterjesztése, vitája, határozathozatal;
 • interpellációk és azokra vonatkozó határozathozatal;
 • rendeletalkotással kapcsolatos előterjesztések, azok vitája, döntéshozatal;
 • egyéb előterjesztések, azok vitája, határozathozatal;
 • sürgősségi előterjesztések, azok vitája, határozathozatal.

A bizottsági ülések napirendje a bizottság ügyrendjében foglalt szabályoknak megfelelően kerül kialakításra.

A döntések felsorolása

A képviselő-testület és bizottságai döntései nyilvánosak.

Az elfogadott határozatok az alábbi linken elérhetőek: Határozatok

Az elfogadott rendeletek az alábbi linken elérhetőek: Rendeletek

 

 • Polgármester

 • jegyzo

 • ogy képviselő

 • periszkóp palotán

 • intelligens Panaszbejelentő Rendszer

  BPXV Intelligens Panaszbejelentő Rendszer

 • add a kezed

  slidekisebb-350x180

 • Minden, ami a XV. kerületben történik. Kattanjon rá!

  A lakosság és az ügyfelek számára ingyenesen hívható önkormányzati telefonszám, amelyen a telefonáló a kerület életéhez kapcsolódó észrevételei, kérdései, konkrét ügyben felmerült gondjai megoldását kérheti.

  A felvetéseket a munkatársunk fogadja, munkaidőn túl üzenetrögzítőre vesszük, majd a tett intézkedésekről a bejelentőt tájékoztatjuk. A szükséges teendők megtételéről az önkormányzat és hivatala gondoskodik.

  06 80 203 804

  Felnőtt ügyeleti ellátás >>
  1157 Budapest,
  Zsókavár u. 42-44.
  Telefon: +36 1 307 2222

  Fogorvosi ügyelet >>
  1088 Budapest,
  Szentkirályi utca 40.
  Telefon: +36 1 317 6600

  Gyermek ügyeleti ellátás >>
  1096 Budapest, Üllői út 86.
  Telefon: +36 1 264 3314,
  +36 1 264 7481

  Észak-pesti ügyeletes gyógyszertárak

  Szent Palota Gyógyszertár
  1151 Budapest,
  Fő út 82. fsz. 3.
  Telefon: 631-7407

  Nyitvatartás:
  minden nap 0-24 óráig

  Mária Gyógyszertár
  1139 Budapest,
  Lehel út 74-76.

  Nyitvatartás:
  hétfő-péntek: 8.00 - 20.00
  szombat: 8.00 - 13.00

  Állandó ügyelet a nyitvatartási időn túl.
  Telefon: +36 1 320 8006

  Aranyhorgony Gyógyszertár
  1048 Budapest,
  Pozsonyi út 19.

  Nyitvatartás:
  hétfő - péntek: 8.00 - 20.00
  szombat - vasárnap: 8.00 - 13.00

  Állandó ügyelet a nyitvatartási időn túl.
  Telefon: +36 1 379 3008

  A XV. kerület Önkormányzata számára fontos az itt lakók véleménye. Kérjük, javaslataival segítsen Ön is jobbá tenni az alábbi fejlesztési elképzeléseket!

  Településbiztonsági stratégia

   

  Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008