Menu

A szerv alaptevékenysége, feladat és hatásköre

Az Önkormányzat:

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott kötelező, továbbá általa pénzügyi forrásai figyelembe vételével önként vállalt feladat- és hatásköröket, így különösen:

 • helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése;
 • tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása;
 • általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül;
 • helyi településrendezés, településfejlesztés;
 • helyi településrendezési szabályok megalkotása;
 • ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályozási jogkörök ellátása;
 • egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások nyújtása;
 • óvodai ellátás;
 • gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
 • szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
 • a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
 • a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme;
 • saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás;
 • helyi adóval kapcsolatos feladatok;
 • kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek;
 • közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában;
 • nemzetiségi ügyek.

A Polgármesteri Hivatal:

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése alapján egységes hivatalt – Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Polgármesteri Hivatala elnevezéssel – hozott létre.

A Hivatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottak szerinti, az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat látja el.

A Hivatal a jegyző által kiadott és a Képviselő-testület által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata  alapján működik.

 • Polgármester

 • jegyzo

 • ogy képviselő

 • periszkóp palotán

 • intelligens Panaszbejelentő Rendszer

  BPXV Intelligens Panaszbejelentő Rendszer

 • add a kezed

  slidekisebb-350x180

 • Minden, ami a XV. kerületben történik. Kattanjon rá!

  A lakosság és az ügyfelek számára ingyenesen hívható önkormányzati telefonszám, amelyen a telefonáló a kerület életéhez kapcsolódó észrevételei, kérdései, konkrét ügyben felmerült gondjai megoldását kérheti.

  A felvetéseket a munkatársunk fogadja, munkaidőn túl üzenetrögzítőre vesszük, majd a tett intézkedésekről a bejelentőt tájékoztatjuk. A szükséges teendők megtételéről az önkormányzat és hivatala gondoskodik.

  06 80 203 804

  Felnőtt ügyeleti ellátás >>
  1157 Budapest,
  Zsókavár u. 42-44.
  Telefon: +36 1 307 2222

  Fogorvosi ügyelet >>
  1088 Budapest,
  Szentkirályi utca 40.
  Telefon: +36 1 317 6600

  Gyermek ügyeleti ellátás >>
  1096 Budapest, Üllői út 86.
  Telefon: +36 1 264 3314,
  +36 1 264 7481

  Észak-pesti ügyeletes gyógyszertárak

  Szent Palota Gyógyszertár
  1151 Budapest,
  Fő út 82. fsz. 3.
  Telefon: 631-7407

  Nyitvatartás:
  minden nap 0-24 óráig

  Mária Gyógyszertár
  1139 Budapest,
  Lehel út 74-76.

  Nyitvatartás:
  hétfő-péntek: 8.00 - 20.00
  szombat: 8.00 - 13.00

  Állandó ügyelet a nyitvatartási időn túl.
  Telefon: +36 1 320 8006

  Aranyhorgony Gyógyszertár
  1048 Budapest,
  Pozsonyi út 19.

  Nyitvatartás:
  hétfő - péntek: 8.00 - 20.00
  szombat - vasárnap: 8.00 - 13.00

  Állandó ügyelet a nyitvatartási időn túl.
  Telefon: +36 1 379 3008

  A XV. kerület Önkormányzata számára fontos az itt lakók véleménye. Kérjük, javaslataival segítsen Ön is jobbá tenni az alábbi fejlesztési elképzeléseket!

  Településbiztonsági stratégia

   

  Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008